Formuláře pro vyúčtování přidělených finančních prostředků/dotace z rozpočtu Středočeského kraje, kapitoly 08, účelový znak 001

Středoškoláci a Evropa - EUROKVÍZ 2020 - VÝSLEDKY

Během měsíce března stejně jako v roce loňském proběhla soutěž s názvem Středoškoláci a Evropa – EUROKVÍZ 2020. Soutěže se mohli zúčastnit studenti prvních a druhých ročníků středních škol, v rámci spolupráce Středočeského kraje se třemi regionálními partnery, kterými jsou Burgundsko ve Francii, spolková země Porýní-Falc v Německu a Opolské vojvodství v Polsku.

V souvislosti s pandemií koronaviru se soutěže zúčastnilo méně pracovních skupin oproti roku loňskému, kdy účast sahala ke stovce pracovních skupin. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 15 pracovních skupin ze sedmi středních škol a gymnázií ve Středočeském kraji. Soutěžní kvíz byl zaměřen na téma příroda a ochrana životního prostředí ve výše zmiňovaných regionech.

Plného počtu bodů nedosáhla ani jedna z pracovních skupin. Nejvyšší dosažený počet byl 17 bodů, kterého dosáhly hned čtyři skupiny. O vítězi tak rozhodla doplňující otázka, která byla součástí kvízu. Studenti měli za úkol odhadnout, kolik pracovních skupin se letošního kvízu zúčastnilo. Nejblíže byla pracovní skupina 2.C z Obchodní akademie Kolín a obsadila tak první příčku. K výhře gratulujeme!

Vzhledem k nastalé situaci se bohužel zájezd do Bruselu neuskuteční. Momentálně se hledá alternativní možnost ocenění vítězné skupiny, které proběhne v září tohoto roku.

Umístění ostatních pracovních skupin s počtem bodů naleznete na Výsledkové listině níže.

Dokumenty ke stažení