Hlavní kontaktní osoba

Mgr. Beata Majdišová, MPA, koordinátor Středočeského kraje pro realizaci strategie ITI PMO

Telefon: 257 280 498

Mobil: 702 195 228

e-mail: majdisova@kr-s.cz

ITI = Integrované územní investice

Jedná se o nástroj územního rozvoje, který nasměruje prostředky do klíčových problémových či rozvojových oblastí a umožní realizovat investičně náročnější strategické projekty s významným pozitivním dopadem na řešené území.

Členové Řídícího výboru ITI PMO - zástupci za Středočeský kraj

  • Mgr. Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje (místopředsedkyně řídícího výboru ITI)
  • Ing. Jiří Kubiš, vedoucí oddělení regionálního rozvoje 
  • Ing. Petr Matura, vedoucí oddění veřejné mobility (za prioritní oblast dopravaú) 
  • Mgr. Václav Švenda, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu (za prioritní oblast kultura a cestovní ruch)
  • Ing. Václav Chytil, ředitel Regionální dotační kanceláře (stálý host řídícího výboru) 
  • Mgr. Beáta Majdišová, MPA, koordinátorka Středočeského kraje pro realizaci Strategie ITI PMO (stálý host řídícího výboru)

Více informací naleznete zde

V rámci Středočeského kraje jsou 2 oblasti ITI a to výše jmenovaná ITI Pražská metropolitní oblast a ITI Mladá Boleslav (odkaz zde).