Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace Regionální dotační kancelář je poskytování komplexního administrativního servisu pro Středočeský kraj za účelem efektivního čerpání dotačních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie.

Předmětem činnosti příspěvkové organizace jsou:  

  • analýza dotačních možností v programovém období  2014–2020 pro Středočeský kraj,
  • konzultace a plánování projektových záměrů Středočeského kraje,
  • tvorba žádostí o poskytnutí dotací, kompletace povinných příloh žádosti,
  • komplexní služby administrace dotace včetně komunikace s orgány veřejné správy,
  • zpracování žádostí o platbu,
  • zpracování monitorovacích zpráv,
  • zpracování žádostí o změny v projektech,
  • identifikace rizik a návrh vhodných preventivních opatření,
  • poskytnutí součinnosti při jednání s auditními orgány, přítomnost při kontrole státních orgánů na místě,
  • poskytnutí součinnosti při zajištění kontroly správnosti postupu příjemců podpory při zadávání veřejných zakázek.