Oddělení dotací a přípravy strategických dokumetů vykonává pouze samostatnou působnost Středočeského kraje, a to nálsedující: 

 • zpracovává a zajišťuje metodiku přípravy a zpracování Programů pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje (dále jen „Programy") pro odbory úřadu, které administrují středočeské fondy,
 • zpracovává Programy z rozpočtu kapitoly 09 (dále jen „Programy ŘDP"),
 • zajišťuje metodické vedení garantů ostatních středočeských fondů,
 • zajišťuje konzultační servis pro žadatele o dotace z Programů ŘDP,
 • podílí se na zajišťování funkčnosti elektronického systému pro administraci dotací včetně hodnocení žádostí o dotace,
 • přijímá a zpracovává žádosti o dotace dle Programů ŘDP v elektronické i listinné formě,
 • provádí formální kontrolu žádostí o dotace dle Programů ŘDP v elektronické i listinné formě,
 • provádí hodnocení žádostí o dotace z Programů ŘDP v souladu s těmito Programy,
 • ve spolupráci s příslušnými odbory připravuje materiály pro jednání orgánů kraje v oblasti Programů a poskytování dotací dle těchto Programů,
 • spolupracuje s Odborem legislativně právním a krajský živnostenský úřad při přípravě vzorových veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle Programů ŘDP,
 • vyhotovuje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle Programů ŘDP,
 • administruje proplácení a změny projektů z Programů ŘDP,
 • ve spolupráci s Odborem interního auditu a kontroly administruje vyhodnocení projektů dle Programů ŘDP,
 • zpracovává přehledy podaných žádostí o dotace a přehledy poskytnutých dotací pro vedení úřadu a vedení kraje,
 • provádí veškerou administraci individuálních žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci kapitoly 09 (zpracování žádostí, vyhotovení smluv, proplácení, změny projektů, vyúčtování, archivace),
 • zajišťuje v registru podpory de minimis evidenci poskytnutých dotací dle Programů ŘDP,
 • zajišťuje veškerou agendu v souvislosti s krajským kolem soutěže Vesnice roku.