Kontakní spojení

Oddělení skupinových projektů

e-mail: kotliky@kr-s.cz
   

Dokumenty a média

18702089-xlsx
V této složce nejsou žádné dokumenty nebo média.
Dokumenty
Přehled přijatých žádostí (3. výzva) k 15.06.2022.xlsx
Před 2 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
{title}
Right Now by

{title}

Right Now by

Dokumenty a média

Zpět

Zásobník _Seznam schválených žadatelů - 3.výzva 4.část_15.06.2020.xlsx.xlsx

Info

Není k dispozici žádný náhled

hmm... Vypadá to, že tato položka nemá náhled, který vám můžeme ukázat.

Přidat komentáře

Nejčastější dotazy

Informace o tepelných čerpadlech. Dokumenty ke stažení Tepelné čerpadlo

Nutí mě legislativa k výměně kotle? Od 1. 9. 2022 nebudou moci být provozovány kotle 1 a 2. emisní třídy.  

Co se týká dotazu na neznámou třídu kotle: Třída kotle se prokazuje kopií Dokladu o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva...

Mohou být žadateli rovněž právnické osoby? Ne, dotace jsou určeny pouze pro fyzické osoby. 

Jsou dotace určeny rovněž na výměnu krbů? Nikoli předmětem výměny může být pouze kotel na pevná paliva.

Jsou dotace určeny rovněž na výměnu, kdy původním zdrojem tepla je (byl) kotel na plynná paliva? Dotace jsou určeny pouze na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním (1. a 2. emisní...

Mohu dotaci získat i v případě, že mám 2 zdroje tepla? Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná...

Je možno podporovat i bytové domy, resp. samostatné bytové jednotky? Podporu je možno poskytnout pouze na rodinný dům, kde definice je následující: Rodinný dům Stavba pro bydlení, ve...

Jak to bude s kontrolou, zda mám kotel správně nainstalovaný a topím správným palivem? Je nějaká kontrola od kraje či MŽP po instalaci? Kontrola bude prováděna na vzorku projektů primárně...

Můžu si s kotlem pořídit i novou otopnou soustavu? Ano. Lze zařadit do uznatelných výdajů kotlíkové dotace.

Do kdy bude rozšiřován Seznam podporovaných výrobků? Stačí, aby se daný kotel dostal na seznam v době předložení vyúčtování kotlíkové dotace občanem, nebo bude muset být jím vybraný kotel na...

Jakým způsobem mohu podat žádost o kotlíkovou dotaci? Žádost o dotaci vyplníte elektronicky na těchto webových stránkách (bude dostupná v momentě vyhlášení 3. kola kotlíkových dotací) na...

K prokázání podmínky, že měněný kotel nesplňuje 3. – 5. třídu, budou žadatelé povinni předložit doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle (jedná se o revizi, kterou byli všichni...

Bude někde na internetu seznam doporučených výrobců či kotlů (tepelných čerpadel)? Ano, zde je uveden seznam kotlů, které splňují technické parametry kotlíkových...

V jakém případě mohu požádat o kotlíkovou dotaci? Kdo na ni má nárok? Žadatel musí vyměnit původní kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním (maximálně 1. nebo 2. emisní třídy, ne lepší) za...

Kotlíkové dotace 2019-2023

DOTAZNÍK NALEZNETE ZDE Středočeský kraj začíná zjišťovat zájem o dotaci na výměnu neekologických kotlů. Žádosti o kotlíkové dotace by pak měl kraj začít přijímat v 1. čtvrtletí roku 2022. ...

Začíná se připravovat nová výzva na kotlíkové dotace. Více informací naleznete na webu Státního fondu životního prostředí. https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/   ...

Vážení zájemci o kotlíkovou dotaci. Protože již známe konečnou částku navýšení finanční alokace 3. výzvy ze strany Ministerstva životního prostředí, předpokládáme, že příjem dalších žádostí...

Vážení žadatelé, vzhledem k tomu, že někteří pracovníci administrace kotlíkových dotací jsou na nemocenské, může u kontroly žádostí nebo dokladů docházet k prodlevám. Nejpalčivější problémy...

Pro lepší komunikaci s žadateli o kotlíkovou dotaci, resp. s veřejností, byl spuštěn nový web, který se věnuje právě žádostem o výměnu tepelného zdroje ve Středočeském kraji. Web naleznete...

Vážení žadatelé, vzhledem k současné epidemiologické situaci a nařízení vlády ČR o nouzovém stavu, bychom Vás chtěli informovat, že pokud dojde z Vaší strany ke zpoždění...

Část navýšení alokace 3. výzvy je z národních zdrojů, z programu Nová zelená úsporám. Žadatel tuto skutečnost zjistí z grafického logolinku uvedeném na smlouvě. Pokud je tam uvedeno logo...

V současné době je alokace 3. výzvy, a to včetně finančního navýšení, pokryta přijatými žádostmi. Při procesu hodnocení žádostí však stále dochází k vyřazování žádostí, odstupování žadatelů...

Od 1. 7. 2020 Krajský úřad Středočeského kraje plně obnovil všechny své agendy, včetně tzv. kotlíkových dotací. Od tohoto data již nebude, v rámci administrace dotace, tolerováno porušování...

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém červnovém zasedání schválilo výjimku z programu "Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019 -2023",...

Vážení žadatelé, vzhledem ke vzniklé epidemiologické situaci a nařízení vlády ČR o nouzovém stavu, bychom Vás chtěli informovat, že pokud dojde z Vaší strany ke zpoždění...

V pondělí dne 23. 09. 2019 proběhne celodenní odstávka formulářového řešení pro podávání žádostí pro kotlíkové dotace. Systém elektronické žádosti o dotaci tedy bude po celý den nedostupný.

Pro obecné dotazy ke kotlíkové dotaci je nově zřízena linka 257 280 991, která bude v provozu v úřední dny pondělí a středy od 8 do 12 hodin.   Žadatelům, kteří si žádali ve 3....

Ke dni 7. 8. 2019 je v rámci 3. výzvy přerozděleno konkrétním administrátorům 99 % žádostí o kotlíkovou dotaci v rámci 3. výzvy. Linka 800 440 430 na obecné dotazy byla...

Upozorňujeme žadatele o kotlíkovou dotaci, že v tištěné žádosti není čárový kód, ale unikátní kód složený z čísel a písmen.

V rámci 3. výzvy kotlíkových dotací bylo v pondělí 3. června v čase 12.30 hodin přijato celkem 11 261 žádostí v elektronické podobě. V této výzvě je alokováno 575 mil. Kč, které by...

Název projektu: „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech  ve Středočeském kraji 2019-2023" Registrační číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009558  

Dne 3.5.2019 byl v souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 014-18/2019/ZK ze dne 29. 4. 2019 vyhlášen Program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve...

Dokumenty a média

17337480-docx
17337472-doc
17337464-doc
16442232-pdf
17321888-docx
17321880-rtf
17321872-xlsx
16930064-doc
16140564-pdf
16137203-docx
16130611-pdf
16128668-xlsx
16116928-docx
16112428-docx
16112420-docx
16112412-docx
16112404-rtf
16112396-rtf
16112388-docx
16112331-xlsx
V této složce nejsou žádné dokumenty nebo média.
Dokumenty
NZÚ-Osvědčení o profesní kvalifikaci.doc.docx
Před 3 Roky uživatelem Ondřej Nauš
Schváleno
NZÚ-Doklad o instalaci.doc
Před 3 Roky uživatelem Ondřej Nauš
Schváleno
21. Vzor smlouvy o poskytnutí dotace - 3. výzva.pdf
Před 3 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Změnový formulář - NZÚ.dosx
Před 3 Roky uživatelem Ondřej Nauš
Schváleno
Doklad o likvidaci původního kotle - NZÚ.rtf
Před 3 Roky uživatelem Ondřej Nauš
Schváleno
Seznam účetních dokladů - NZÚ.xlsx
Před 3 Roky uživatelem Ondřej Nauš
Schváleno
08. Doklad o instalaci.doc
Před 4 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
12. Čestné prohlášení o neznámé třídě kotle
Před 5 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
03. Vzor žádosti o poskytnutí dotace
Před 5 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
20. Zálohové platby_vybrané obce_článek 10, bod 12., odstavec b) Programu
Před 5 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
19. Plná moc
Před 5 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
18. Změnový formulář
Před 5 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
17. Vzor obálky k žádosti o dotaci
Před 5 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
16. Příloha k žádosti o dotaci - Písemný souhlas vlastníka pozemku
Před 5 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
15. Příloha k žádosti o dotaci - Písemný souhlas spoluvlastníka
Před 5 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
14. Příloha k žádosti o dotaci - Písemný souhlas spoluvlastníka
Před 5 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
13. Příloha k žádosti o dotaci - Písemný souhlas druhého z manželů
Před 5 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
06. Seznam účetních dokladů
Před 5 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
{title}
Right Now by

{title}

Right Now by