Kontakty

Koordinátor plánování rozvoje sociálních služeb

Bc. Markéta Melechovská Puršlová
tel.: 257 280 545
melechovska@kr-s.cz

Registrace poskytovatelů sociálních služeb

Alena Kultová
tel.: 257 280 889
kultova@kr-s.cz

Bc. Markéta Hlaváčková
tel.: 257 280 895
hlavackova@kr-s.cz

Metodici sociálních služeb

Mgr. Alena Gebauerová
tel.: 257 280 891
gebauerova@kr-s.cz

PhDr. Helena Šikýřová
tel.: 257 280 920
sikyrova@kr-s.cz

Přehled sociálních služeb ve Středočeském kraji

V souladu s § 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách kraj zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území.

Informace o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na území Středočeského kraje lze vyhledat v Registru poskytovatelů sociálních služeb na odkazu: http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1420190895926_1

POSTUP PRO VYHLEDÁVÁNÍ V REGISTRU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 • Zjednodušené vyhledávání
 1. Kliknout na šipku vpravo u okénka „Kraj:"
 2. Rozjede se nabídka s názvy krajů
 3. Kliknutím na „Středočeský" se aktualizuje počet služeb dostupných ve zvoleném kraji (v závorkách níže v uvedeném seznamu druhů sociálních služeb)
 4. Kliknout na šipku vpravo u okénka „Okres:"
 5. Rozjede se nabídka s názvy okresů
 6. Kliknutím na požadovaný okres, např. „Praha-západ" se aktualizuje počet služeb dostupných ve zvoleném okrese (v závorkách níže v uvedeném v seznamu druhů sociálních služeb)
 7. Kliknout na požadovaný druh sociální služby např. „domovy pro seniory"
 8. Zobrazí se seznam nalezených sociálních služeb s informacemi o každé služby (název poskytovatele, zařízení poskytovatele, formy poskytování sociálních služeb, cílová skupina klientů, věková kategorie klientů, kontakty)
 9. Kliknutím na druh služby a číslo registrace např. „Domovy pro seniory (8168193)" se zobrazí karta sociální služby s dalšími informacemi (Poskytovatel: název poskytovatele, IČ, DIČ, adresa poskytovatele; Zařízení poskytovatele: název, vedoucí zařízení, adresa, datum zahájení poskytování služeb v zařízení; Informace o sociální službě: formy poskytování sociálních služeb, datum zahájení poskytování služby, cílová skupina klientů, věková kategorie klientů, kapacita služby, provozní doba služby, kontakty, působnost služby) 
 10. V kartě sociální služby je možné otevřít odkaz v levém dolním rohu „Doplňkové údaje služby", který zobrazí další podrobnosti o sociální službě, které lze otevřít a stáhnout ve formátu PDF (plán finančního zajištění, popis personálního zajištění, popis realizace, kontroly plnění registračních podmínek, Inspekce evidované u sociální služby, dotace ze státního rozpočtu)

Výhodou zjednodušeného vyhledávání je získání rychlého přehledu o všech službách jednoho druhu na konkrétním území.

 • Rozšířené vyhledávání
 1. Kliknout na odkaz „rozšířené vyhledávání" v pravém horním rohu
 2. Otevře se nabídka rozšířeného vyhledávání podle podrobnějších kritérií (identifikátor neboli registrační číslo sociální služby, druh sociální služby, forma poskytování sociální služby, cílová skupina klientů, věková kategorie klientů, datum začátku a konce poskytování sociální služby, název zařízení poskytujícího sociální službu, adresa služby, název poskytovatele, IČ poskytovatele)
 3. Vyplnit údaje, podle kterých chcete službu najít, např. „Druh sociálních služeb:" – „domovy pro seniory", „Formy poskytování sociálních služeb:" – „pobytové", „Cílová skupina klientů:" – „senioři", „Věková kategorie klientů:" – „mladší senioři (65 – 80 let)", „Kraj:" – „Středočeský"
 4. Kliknout na pole „Vyhledat" v levém dolním rohu, „Okres:" – „Praha-západ" apod.
 5. Zobrazí se seznam nalezených sociálních služeb s informacemi o každé služby (název poskytovatele, zařízení poskytovatele, formy poskytování sociálních služeb, cílová skupina klientů, věková kategorie klientů, kontakty)
 6. Kliknutím na druh služby a číslo registrace např. „Domovy pro seniory (8168193)" se zobrazí karta sociální služby s dalšími informacemi (Poskytovatel: název poskytovatele, IČ, DIČ, adresa poskytovatele; Zařízení poskytovatele: název, vedoucí zařízení, adresa, datum zahájení poskytování služeb v zařízení; Informace o sociální službě: formy poskytování sociálních služeb, datum zahájení poskytování služby, cílová skupina klientů, věková kategorie klientů, kapacita služby, provozní doba služby, kontakty, působnost služby) 
 7. V kartě sociální služby je možné otevřít odkaz v levém dolním rohu „Doplňkové údaje služby", který zobrazí další podrobnosti o sociální službě, které lze otevřít a stáhnout ve formátu PDF (plán finančního zajištění, popis personálního zajištění, popis realizace, kontroly plnění registračních podmínek, Inspekce evidované u sociální služby, dotace ze státního rozpočtu)

Výhodou rozšířeného vyhledávání je možnost hledání adekvátní sociální služby např. podle cílové skupiny klientů či na základě jiných kritérií.