Připomínkové řízení návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období 2020 - 2022 - TERMÍN PRODLOUŽEN DO 18. 10. 2019

Vážení zástupci poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb ve Středočeském kraji, informujeme Vás, že v souladu s § 39b vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, proběhlo dne 4. 10. 2019 veřejné projednání Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období 2020 – 2022, jehož obsahem bylo především představení návrhu SPRSS SK 2020 – 2022 a následná diskuze.

Prezentovaný návrh SPRSS je nyní zveřejněn na úřední desce a webových stránkách Středočeského kraje s výzvou k účasti v připomínkovém řízení, které bude probíhat písemnou formou v termínu od 4. 10. do 18. 10. 2019. Veškeré připomínky budou v souladu s § 39b vyhlášky 505/2006 Sb. následně vypořádány.

Připomínky vznášejte výhradně prostřednictvím formuláře, který naleznete níže. 

Připomínka může být jakéhokoliv charakteru – nejen věcného, ale může např. upozornit na technickou vadu textu či špatnou srozumitelnost pasáže ze strany čtenáře. Za Vaše návrhy Vám předem velmi děkujeme. Relevantní připomínky budou za účelem zvýšení kvality materiálu zapracovány.