Rozcestník

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

Cílem dotací na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) je zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel na území Středočeského kraje, která úzce souvisí se vzděláním k udržitelnému rozvoji v souladu s Koncepcí EVVO Středočeského kraje.

Dotaci lze poskytnout na základě žádosti o financování konkrétního projektu od jednotlivých žadatelů, kteří vyvíjejí ve Středočeském kraji veřejně prospěšnou činnost v oblasti EVVO. Od roku 2015 jsou dotace poskytovány v souladu s Programem pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na EVVO.

Podání skrze

Elektronické podání

Kontakty

Bc. Věra Škaloudová, tel. 257 280 848, 725 765 888, e-mail: skaloudova@kr-s.cz

odborný referent pro řízení projektů v oblasti ŽP, EVVO

Mgr. Ing. Jaroslava Danihelková, tel. 257 280 117, 702 147 605, e-mail: danihelkova@kr-s.cz

odborný referent pro řízení projektů v oblasti ŽP, EVVO

zpět na začátek stránky