Kontakní spojení

Oddělení skupinových projektů

e-mail: kotliky@kr-s.cz
   

Dokumenty a média

18702089-xlsx
V této složce nejsou žádné dokumenty nebo média.
Dokumenty
Přehled přijatých žádostí (3. výzva) k 15.06.2022.xlsx
Před 2 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
{title}
Right Now by

{title}

Right Now by

Dokumenty a média

18687441-xlsx
18472933-xlsx
18266971-xlsx
18165335-xlsx
17899472-xlsx
17899321-xlsx
17805649-xlsx
17676623-xlsx
17676613-xlsx
17676598-xlsx
17676050-xlsx
17508127-xlsx
17486763-xlsx
17397076-xlsx
17312675-xlsx
17312662-xlsx
17150437-xlsx
17005593-xlsx
17005585-xlsx
17003286-xlsx
V této složce nejsou žádné dokumenty nebo média.
Dokumenty
Seznam schválených žadatelů - 3.výzva 21.část_09.06.2022.xlsx
Před 2 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Seznam schválených žadatelů - 3.výzva 20.část_24.02.2022.xlsx
Před 2 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Seznam schválených žadatelů - 3.výzva 19.část_09.12.2021.xlsx
Před 2 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Seznam schválených žadatelů - 3.výzva 18.část_11.11.2021.xlsx
Před 2 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Seznam schválených žadatelů - 3.výzva 17.část_26.08.2021.xlsx
Před 2 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Seznam schválených žadatelů - 3.výzva 16.část_29.07.2021.xlsx
Před 2 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Seznam schválených žadatelů - 3.výzva 15.část_01.07.2021.xlsx
Před 3 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Seznam schválených žadatelů - 3.výzva 14.část_08.04.2021.xlsx
Před 3 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Seznam schválených žadatelů - 3.výzva 13.část_16.09.2020.xlsx
Před 3 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Seznam schválených žadatelů - 3.výzva 12.část_13.07.2019.xlsx
Před 3 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Seznam schválených žadatelů - 3.výzva 11.část_17.02.2020.xlsx
Před 4 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
{title}
Right Now by

{title}

Right Now by

Nejčastější dotazy

Informace o tepelných čerpadlech. Dokumenty ke stažení Tepelné čerpadlo

Nutí mě legislativa k výměně kotle? Od 1. 9. 2022 nebudou moci být provozovány kotle 1 a 2. emisní třídy.  

Co se týká dotazu na neznámou třídu kotle: Třída kotle se prokazuje kopií Dokladu o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva...

Mohou být žadateli rovněž právnické osoby? Ne, dotace jsou určeny pouze pro fyzické osoby. 

Jsou dotace určeny rovněž na výměnu krbů? Nikoli předmětem výměny může být pouze kotel na pevná paliva.

Jsou dotace určeny rovněž na výměnu, kdy původním zdrojem tepla je (byl) kotel na plynná paliva? Dotace jsou určeny pouze na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním (1. a 2. emisní...

Mohu dotaci získat i v případě, že mám 2 zdroje tepla? Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná...

Je možno podporovat i bytové domy, resp. samostatné bytové jednotky? Podporu je možno poskytnout pouze na rodinný dům, kde definice je následující: Rodinný dům Stavba pro bydlení, ve...

Jak to bude s kontrolou, zda mám kotel správně nainstalovaný a topím správným palivem? Je nějaká kontrola od kraje či MŽP po instalaci? Kontrola bude prováděna na vzorku projektů primárně...

Můžu si s kotlem pořídit i novou otopnou soustavu? Ano. Lze zařadit do uznatelných výdajů kotlíkové dotace.

Do kdy bude rozšiřován Seznam podporovaných výrobků? Stačí, aby se daný kotel dostal na seznam v době předložení vyúčtování kotlíkové dotace občanem, nebo bude muset být jím vybraný kotel na...

Jakým způsobem mohu podat žádost o kotlíkovou dotaci? Žádost o dotaci vyplníte elektronicky na těchto webových stránkách (bude dostupná v momentě vyhlášení 3. kola kotlíkových dotací) na...

K prokázání podmínky, že měněný kotel nesplňuje 3. – 5. třídu, budou žadatelé povinni předložit doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle (jedná se o revizi, kterou byli všichni...

Bude někde na internetu seznam doporučených výrobců či kotlů (tepelných čerpadel)? Ano, zde je uveden seznam kotlů, které splňují technické parametry kotlíkových...

V jakém případě mohu požádat o kotlíkovou dotaci? Kdo na ni má nárok? Žadatel musí vyměnit původní kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním (maximálně 1. nebo 2. emisní třídy, ne lepší) za...

Kotlíkové dotace 2019-2023

Zpět Informace k aktuálnímu dění

Vážení žadatelé, vzhledem k tomu, že někteří pracovníci administrace kotlíkových dotací jsou na nemocenské, může u kontroly žádostí nebo dokladů docházet k prodlevám.

Nejpalčivější problémy řešíme spojenými silami, bez ohledu na příslušnost žadatele k administrátorovi.

Děkujeme za pochopení. 


Dokumenty a média

17337480-docx
17337472-doc
17337464-doc
16442232-pdf
17321888-docx
17321880-rtf
17321872-xlsx
16930064-doc
16140564-pdf
16137203-docx
16130611-pdf
16128668-xlsx
16116928-docx
16112428-docx
16112420-docx
16112412-docx
16112404-rtf
16112396-rtf
16112388-docx
16112331-xlsx
V této složce nejsou žádné dokumenty nebo média.
Dokumenty
NZÚ-Osvědčení o profesní kvalifikaci.doc.docx
Před 3 Roky uživatelem Ondřej Nauš
Schváleno
NZÚ-Doklad o instalaci.doc
Před 3 Roky uživatelem Ondřej Nauš
Schváleno
21. Vzor smlouvy o poskytnutí dotace - 3. výzva.pdf
Před 3 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Změnový formulář - NZÚ.dosx
Před 3 Roky uživatelem Ondřej Nauš
Schváleno
Doklad o likvidaci původního kotle - NZÚ.rtf
Před 3 Roky uživatelem Ondřej Nauš
Schváleno
Seznam účetních dokladů - NZÚ.xlsx
Před 3 Roky uživatelem Ondřej Nauš
Schváleno
08. Doklad o instalaci.doc
Před 4 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
12. Čestné prohlášení o neznámé třídě kotle
Před 5 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
03. Vzor žádosti o poskytnutí dotace
Před 5 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
20. Zálohové platby_vybrané obce_článek 10, bod 12., odstavec b) Programu
Před 5 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
19. Plná moc
Před 5 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
18. Změnový formulář
Před 5 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
17. Vzor obálky k žádosti o dotaci
Před 5 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
16. Příloha k žádosti o dotaci - Písemný souhlas vlastníka pozemku
Před 5 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
15. Příloha k žádosti o dotaci - Písemný souhlas spoluvlastníka
Před 5 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
14. Příloha k žádosti o dotaci - Písemný souhlas spoluvlastníka
Před 5 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
13. Příloha k žádosti o dotaci - Písemný souhlas druhého z manželů
Před 5 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
06. Seznam účetních dokladů
Před 5 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
{title}
Right Now by

{title}

Right Now by