Kontakní spojení

Oddělení skupinových projektů

e-mail: kotliky@kr-s.cz
   

Dokumenty a média

18702089-xlsx
V této složce nejsou žádné dokumenty nebo média.
Dokumenty
Přehled přijatých žádostí (3. výzva) k 15.06.2022.xlsx
Před 2 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
{title}
Right Now by

{title}

Right Now by

Dokumenty a média

18687441-xlsx
18472933-xlsx
18266971-xlsx
18165335-xlsx
17899472-xlsx
17899321-xlsx
17805649-xlsx
17676623-xlsx
17676613-xlsx
17676598-xlsx
17676050-xlsx
17508127-xlsx
17486763-xlsx
17397076-xlsx
17312675-xlsx
17312662-xlsx
17150437-xlsx
17005593-xlsx
17005585-xlsx
17003286-xlsx
V této složce nejsou žádné dokumenty nebo média.
Dokumenty
Seznam schválených žadatelů - 3.výzva 21.část_09.06.2022.xlsx
Před 2 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Seznam schválených žadatelů - 3.výzva 20.část_24.02.2022.xlsx
Před 2 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Seznam schválených žadatelů - 3.výzva 19.část_09.12.2021.xlsx
Před 2 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Seznam schválených žadatelů - 3.výzva 18.část_11.11.2021.xlsx
Před 2 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Seznam schválených žadatelů - 3.výzva 17.část_26.08.2021.xlsx
Před 2 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Seznam schválených žadatelů - 3.výzva 16.část_29.07.2021.xlsx
Před 2 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Seznam schválených žadatelů - 3.výzva 15.část_01.07.2021.xlsx
Před 3 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Seznam schválených žadatelů - 3.výzva 14.část_08.04.2021.xlsx
Před 3 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Seznam schválených žadatelů - 3.výzva 13.část_16.09.2020.xlsx
Před 3 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Seznam schválených žadatelů - 3.výzva 12.část_13.07.2019.xlsx
Před 3 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Seznam schválených žadatelů - 3.výzva 11.část_17.02.2020.xlsx
Před 4 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
{title}
Right Now by

{title}

Right Now by

Nejčastější dotazy

Informace o tepelných čerpadlech. Dokumenty ke stažení Tepelné čerpadlo

Nutí mě legislativa k výměně kotle? Od 1. 9. 2022 nebudou moci být provozovány kotle 1 a 2. emisní třídy.  

Co se týká dotazu na neznámou třídu kotle: Třída kotle se prokazuje kopií Dokladu o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva...

Mohou být žadateli rovněž právnické osoby? Ne, dotace jsou určeny pouze pro fyzické osoby. 

Jsou dotace určeny rovněž na výměnu krbů? Nikoli předmětem výměny může být pouze kotel na pevná paliva.

Jsou dotace určeny rovněž na výměnu, kdy původním zdrojem tepla je (byl) kotel na plynná paliva? Dotace jsou určeny pouze na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním (1. a 2. emisní...

Mohu dotaci získat i v případě, že mám 2 zdroje tepla? Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná...

Je možno podporovat i bytové domy, resp. samostatné bytové jednotky? Podporu je možno poskytnout pouze na rodinný dům, kde definice je následující: Rodinný dům Stavba pro bydlení, ve...

Jak to bude s kontrolou, zda mám kotel správně nainstalovaný a topím správným palivem? Je nějaká kontrola od kraje či MŽP po instalaci? Kontrola bude prováděna na vzorku projektů primárně...

Můžu si s kotlem pořídit i novou otopnou soustavu? Ano. Lze zařadit do uznatelných výdajů kotlíkové dotace.

Do kdy bude rozšiřován Seznam podporovaných výrobků? Stačí, aby se daný kotel dostal na seznam v době předložení vyúčtování kotlíkové dotace občanem, nebo bude muset být jím vybraný kotel na...

Jakým způsobem mohu podat žádost o kotlíkovou dotaci? Žádost o dotaci vyplníte elektronicky na těchto webových stránkách (bude dostupná v momentě vyhlášení 3. kola kotlíkových dotací) na...

K prokázání podmínky, že měněný kotel nesplňuje 3. – 5. třídu, budou žadatelé povinni předložit doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle (jedná se o revizi, kterou byli všichni...

Bude někde na internetu seznam doporučených výrobců či kotlů (tepelných čerpadel)? Ano, zde je uveden seznam kotlů, které splňují technické parametry kotlíkových...

V jakém případě mohu požádat o kotlíkovou dotaci? Kdo na ni má nárok? Žadatel musí vyměnit původní kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním (maximálně 1. nebo 2. emisní třídy, ne lepší) za...

Kotlíkové dotace 2019-2023

DOTAZNÍK NALEZNETE ZDE Středočeský kraj začíná zjišťovat zájem o dotaci na výměnu neekologických kotlů. Žádosti o kotlíkové dotace by pak měl kraj začít přijímat v 1. čtvrtletí roku 2022. ...

Začíná se připravovat nová výzva na kotlíkové dotace. Více informací naleznete na webu Státního fondu životního prostředí. https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/   ...

Vážení zájemci o kotlíkovou dotaci. Protože již známe konečnou částku navýšení finanční alokace 3. výzvy ze strany Ministerstva životního prostředí, předpokládáme, že příjem dalších žádostí...

Vážení žadatelé, vzhledem k tomu, že někteří pracovníci administrace kotlíkových dotací jsou na nemocenské, může u kontroly žádostí nebo dokladů docházet k prodlevám. Nejpalčivější problémy...

Pro lepší komunikaci s žadateli o kotlíkovou dotaci, resp. s veřejností, byl spuštěn nový web, který se věnuje právě žádostem o výměnu tepelného zdroje ve Středočeském kraji. Web naleznete...

Vážení žadatelé, vzhledem k současné epidemiologické situaci a nařízení vlády ČR o nouzovém stavu, bychom Vás chtěli informovat, že pokud dojde z Vaší strany ke zpoždění...

Část navýšení alokace 3. výzvy je z národních zdrojů, z programu Nová zelená úsporám. Žadatel tuto skutečnost zjistí z grafického logolinku uvedeném na smlouvě. Pokud je tam uvedeno logo...

V současné době je alokace 3. výzvy, a to včetně finančního navýšení, pokryta přijatými žádostmi. Při procesu hodnocení žádostí však stále dochází k vyřazování žádostí, odstupování žadatelů...

Od 1. 7. 2020 Krajský úřad Středočeského kraje plně obnovil všechny své agendy, včetně tzv. kotlíkových dotací. Od tohoto data již nebude, v rámci administrace dotace, tolerováno porušování...

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém červnovém zasedání schválilo výjimku z programu "Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019 -2023",...

Vážení žadatelé, vzhledem ke vzniklé epidemiologické situaci a nařízení vlády ČR o nouzovém stavu, bychom Vás chtěli informovat, že pokud dojde z Vaší strany ke zpoždění...

V pondělí dne 23. 09. 2019 proběhne celodenní odstávka formulářového řešení pro podávání žádostí pro kotlíkové dotace. Systém elektronické žádosti o dotaci tedy bude po celý den nedostupný.

Pro obecné dotazy ke kotlíkové dotaci je nově zřízena linka 257 280 991, která bude v provozu v úřední dny pondělí a středy od 8 do 12 hodin.   Žadatelům, kteří si žádali ve 3....

Ke dni 7. 8. 2019 je v rámci 3. výzvy přerozděleno konkrétním administrátorům 99 % žádostí o kotlíkovou dotaci v rámci 3. výzvy. Linka 800 440 430 na obecné dotazy byla...

Upozorňujeme žadatele o kotlíkovou dotaci, že v tištěné žádosti není čárový kód, ale unikátní kód složený z čísel a písmen.

V rámci 3. výzvy kotlíkových dotací bylo v pondělí 3. června v čase 12.30 hodin přijato celkem 11 261 žádostí v elektronické podobě. V této výzvě je alokováno 575 mil. Kč, které by...

Název projektu: „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech  ve Středočeském kraji 2019-2023" Registrační číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009558  

Dne 3.5.2019 byl v souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 014-18/2019/ZK ze dne 29. 4. 2019 vyhlášen Program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve...

Dokumenty a média

Zpět

15. Příloha k žádosti o dotaci - Písemný souhlas spoluvlastníka

Info

Není k dispozici žádný náhled

hmm... Vypadá to, že tato položka nemá náhled, který vám můžeme ukázat.

Přidat komentáře