O titul Vesnice roku 2019 v Programu obnovy venkova bojovalo ve Středočeském kraji 17 obcí, jednalo se o jubilejní 25. ročník soutěže.

Vesnicí Středočeského kraje roku 2019 a zároveň držitelem Zlaté stuhy se stala obec Libovice 

Vítěz krajského kola postoupil do celostátního kola soutěže.

Držitelé dalších stuh:

 • Modrá stuha – za společenský život – Řisuty
 • Bílá stuha – za činnost mládeže – Jinočany
 • Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí – Kněžice
 • Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu – Žižice

Dalšími oceněnými obcemi ve středočeském kole 25. ročníku soutěže Vesnice roku 2019 jsou:

 • Cena naděje pro živý venkov – Vojkovice
 • Inovativní obec – Kněžice
 • Cena Hejtmanky – kronikář a historik Ing. Vladimír Chalupný
 • Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) – Máslovice 
 • Diplom za vzorné vedení kroniky – Senomaty                      
 • Diplom za moderní knihovnické a informační služby – Pátek  
 • Diplom za vytvoření bezpečného zázemí dětského klubu – Pátek                           
 • Diplom za práci s mládeží – Vojkovice
 • Diplom za připomenutí židovské komunity – Davle
 • Diplom za citlivé propojení historické a nové budovy MŠ zcelené environmentální zahradou – Davle
 • Diplom za koncepční vize rozvoje zeleně v obci a jejím okolí – Davle     
 • Diplom za modernizaci a rozšíření základní školy a školní jídelny – Ledčice
 • Diplom za péči o rozvoj obce – Ostrov
 • Diplom za záchranu kulturního dědictví – Suchdol
 • Diplom za aktivní zapojení seniorů do života obce – Senomaty
 • Diplom za občanskou aktivitu podporující zachování venkovského rázu obce – Jíloviště
 • Ocenění za revitalizaci soustavy rybníků v obci – Ledčice
 • Ocenění za přístup obce k seniorům a podporu sociálních služeb – Smečno
 • Ocenění za charitativní akce v obci – Knovíz
 • Ocenění za spolupráci obce s Královským pivovarem – Krušovice
 • Ocenění za kulturní vystoupení hudební skupiny Nápad – Řisuty
 • Ocenění Zlatá cihla za stavbu „Klášter s kaplí sv. Jana Křtitele" – Suchdol
 • Ocenění Zlatá cihla za stavbu „Hospoda" – Máslovice
 • Koláčová cena – Krušovice

Dokumenty