O titul Vesnice roku 2022 v Programu obnovy venkova bojovalo ve Středočeském kraji 11 obcí. 

Vesnicí Středočeského kraje roku a 2022 zároveň držitelem Zlaté stuhy se stala obec Kostelní Lhota.

Kostelní Lhota na Nymbursku je nejen Vesnicí roku Středočeského kraje, ale od soboty i Vesnicí roku 2022 v rámci celé České republiky. Vítěze soutěže organizátoři vyhlásili na přehlídce Jarmark venkova v rámci mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů Písní a tanců v Luhačovicích na Zlínsku.

Vítězná obec se zúčastnila soutěže Vesnice roku letos podruhé. Poprvé se zúčastnila soutěže v roce 2016. V tom roce získala Zelenou stuhu Vesnice roku ve Středočeském kraji. Následně uspěla i v celostátním kole, kde se stala hrdým nositelem titulu Zelená stuha České republiky 2016 a postoupila do evropského kola soutěže Entente Florale Europe 2017 – Evropská kvetoucí sídla. Zde byla v silné konkurenci oceněna stříbrnou medailí, přičemž ta zlatá jim unikla pouze o dva body.

Obec žije aktivním a bohatým sportovním, kulturním a společenským životem. Příkladně pečuje o veřejná prostranství. Obci se podařilo získat do vlastnictví kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl kvalitně zrekonstruován. Další venkovské stavby, které jsou součástí centra obce se podařilo získat do vlastnictví za účelem zachování venkovského rázu obce. Silnou stránkou obce je přístup ke strategickému plánování a všestrannému rozvoji obce.

Držitelé dalších stuh:

 • Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí obci Čistá
 • Bílá stuha - za činnost mládeže obci Pátek 

Obec Čistá významně a dlouhodobě pečuje o krajinu na základě zpracovaných koncepčních dokumentů k rozvoji krajiny ve spolupráci se zemědělskými podniky a místními spolky. V posledních letech obnovili několik historických ovocných alejí v celkové délce jednoho kilometru. Neodmyslitelnou součástí obce je řada drobných sakrálních staveb vhodně zasazených do krajiny, o které obec pečuje, a postupně je ve spolupráci s odborníky rekonstruuje.

Malí Pátečáci jsou neoddělitelnou součástí bohatého spolkového života obce. Obec provozuje již osmým rokem Dětský klub při Sousedském spolkovém domě. V obci se ve spolupráci s TJ Pátek podařilo vybudovat nadstandardní sportovní zázemí využívané především dětmi a mládeží. V období letních prázdnin organizují příměstské tábory.

Dalšími oceněnými obcemi ve středočeském kole 26. ročníku soutěže Vesnice roku 2022 jsou:

 • Diplom za podporu školství - obec Jinčany 
 • Diplom za moderní knihovnické a informační služby - obec Jinočany 
 • Diplom za příkladnou pospolitost a spolupráci mezi částmi obce - obec Kluky 
 • Diplom za rekonstrukci a obnovu expozice Muzea Tetín a  úpravu povrchu v historickém veřejném prostoru obce - obec Tetín
 • Diplom za podporu SMART technologií a jejich podporu komunitní energetiky - obec Kněžice 
 • Diplom za záchranu a restaurování souboru barokních památek - městys Březno 
 • Diplom za podporu sportu a sportovní infrastruktury - obec Vojkovice 
 • Diplom za inovativní obec - obec Zaječov 
 • Cena naděje za živý venkov - obec Maršovice 
 • Cena hejtmanky Středočeského kraje v rámci soutěže Vesnice roku 2022 - Spolek Zděná
 • Koláčová cena - obec Kluky  

Obec Zaječov na kraji Chráněné krajinné oblasti Brdy vybudovala unikátní nanomembránovou úpravnu pitné vody. Zahájila přípravné práce na položení optického kabelu pro vysokorychlostní připojení k internetu. Zaječov zavedl samoobslužný výdej pytlů s QR kódem na tříděný odpad a zajišťuje jeho odvoz. Vytvořil elektronickou aplikaci umožňující průjezd bývalým Vojenským újezdem Brdy místním obyvatelům. Obec uvedla do provozu další elektronické aplikace zjednodušující správu technické infrastruktury. Postupně naplňuje význam slovního spojení SMART Village.

Obec Maršovice zaujala komisi svou bohatou spolkovou činností, zejména práce s dětmi a mládeží. Obec dále klade důraz na spolupráci s místními podnikateli regionálních produktů.

Za společenskou odpovědnost v souvislosti se záchranou historické budovy bývalého zájezdního hostince z 18. století v Zaječově.

Dokumenty