Aktuality z oblasti SPO

Zpět Infromace o aktuálních zdrojích podpory příbuzenské pěstounské péče

V návaznosti na změny, které přinesla novela zákona o SPOD pro oblast pěstounské péče, se náš úřad ve velké intenzitě setkává s dotazy a reakcemi pěstounů, kteří vyjadřují obavy o své finanční zajištění nově nastavenou podporou. Jedná se především o tzv. nezprostředkované pěstouny, tedy pěstouny příbuzné nebo ty, kteří v minulosti převzali děti do své péče mimo proces odborného zprostředkování.

Přes všechnu dosavadní snahu ze strany MPSV v podobě informačních materiálů, seminářů pro OSPOD, doprovázející organizace i úřady práce, je zřejmé, že ne všem pěstounům se dostávají relevantní informace týkající se širokého spektra jejich nároků.

Zprostředkováváme touto cestou materiál MPSV nabízející přehlednou informaci pro nezprostředkované pěstounské rodiny, kde je kromě výčtu pěstounských dávek uvedeno též několik reálných aktuálních situací pěstounských rodin. Z nich je vidět spektrum dávek, na které může pěstounům vzniknout nárok, neboť příspěvek při pěstounské péči nemá na čerpání jiných dávek vliv. Zároveň je zřejmé, že finanční zajištění rodin nemusí být tak kritické, jak se někteří pěstouni obávají.

Další přehledné informace k tématů novely zákona o SPOD lze nalézt také na webových stránkách MPSV:

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí (mpsv.cz)