Aktuality z oblasti SPO

Zpět Souhrnné informace o poskytování péče nezletilému dítěti bez doprovodu z Ukrajiny

Oddělení SPOD krajského úřadu zveřejňuje na stránkách kraje za účelem informování odborné veřejnosti, PČR, zdravotníků, sociálních pracovníků, NNO a pomáhajících subjektů podrobné informace o zajišťování pomoci nezletilého dítěte bez doprovodu z Ukrajiny.