Středočeský Humanitární fond 2021: Tematické zadání „Sociální oblast"

Středočeský Humanitární fond 2021: Tematické zadání „Sociální oblast"

Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání „Sociální oblast"

 (viz přílohy v dokumentech ke stažení 2021)

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 011-04/2021/ZK  ze dne 22. 2. 2021 vyhlašuje hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu - v rámci Tematického zadání „Sociální oblast".

Žádosti o dotace je možné podávat v termínu od 6. dubna 2021 od 9:00 hodin do 20. dubna 2021 do 15:00 hodin.

Žádost o dotaci je nutné ve výše uvedené lhůtě podat dle „Metodického pokynu" a zároveň: 

• v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace na internetové adrese: http://dotace.kr-stredocesky.cz, a to nejdéle do konce lhůty pro podávání žádostí, žádost musí být ve stavu ŽÁDOST PODÁNA,

• v písemné podobě na formuláři vygenerovaném aplikací, a to včetně povinných příloh, žádost musí být doručena do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21, a to nejdéle do konce lhůty pro podávání žádostí.

Žadatel smí v daném roce podat jednu žádost z tematického zadání dle tohoto Programu

Oprávnění žadatelé pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání „Sociální oblast"

Oprávněným žadatelem o dotaci je:

  • právnická osoba,
  • církevní právnická osoba,
  • obec,
  • dobrovolný svazek obcí,
  • příspěvková organizace zřizovaná obcí.