Činnost Odboru životního prostředí a zemědělství v oblasti dotací

Dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství

Středočeský kraj vypisuje každoročně programy a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze středočeských fondů, které jsou prioritně zaměřeny na vyvážený rozvoj Středočeského kraje. Z oblasti životního prostředí a zemědělství sem patří Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství, Středočeský Infrastrukturní fond a Program pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.

Mimo výše uvedené programy stojí Havarijní fond pro ochranu jakosti vod Středočeského kraje, který byl zřízen za účelem úhrady nutných nákladů potřebných na realizaci opatření k nápravě při havarijních stavech na povrchových a podzemních vodách.

V neposlední řadě Krajský úřad Středočeského kraje administruje příspěvky na hospodaření v lesích a příspěvky na myslivecké hospodaření poskytované Ministerstvem zemědělství.

Aktuality

Vyhlášení Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského...
Vyhlášení Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského...
Schválení žádostí o dotaci ze Středočeského Infrastrukturního fondu pro rok 2021 Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 048-09/2021/ZK ze dne...
Vyhlášení výzvy pro poskytování individuálních účelových dotací z rozpočtu Středočeského kraje ke kofinancování projektů z Operačního programu Životní prostředí v období 2014–2020 Radní...
Vyhlášení výzvy pro poskytování individuálních účelových dotací z rozpočtu Středočeského kraje ke kofinancování projektů z Operačního programu Životní prostředí v období 2014–2020 Radní...