Kontakty

Kontakty

Ing. Miluše Hájková
zemědělský půdní fond
tel.: 257 280 924, 702 159 808
hajkovam@kr-s.cz

Ing. Kristýna Orságová
zemědělský půdní fond
tel.: 257 280 131, 607 049 931
orsagova@kr-s.cz

Ing. Naďa Michaela Rašáková
zemědělský půdní fond
tel.: 257 280 842, 607 015 520
rasakova@kr-s.cz

Oddělení zemědělství a lesnictví

Aktuality ze zemědělství

Je zobrazeno 21 - 25 položek z celkového počtu 29.

Zemědělství ve Středočeském kraji

Půda a zemědělství

Zemědělství je jedním z nejdůležitějších odvětví středních Čech. Ve Středočeském kraji je přibližně 670 tis. ha zemědělské půdy, z toho 556 tis. ha představuje půda orná. Zemědělská půda zaujímá přibližně 61 % celé rozlohy Středočeského kraje. Ve srovnání s ostatními kraji vyniká Středočeský kraj svojí vyvážeností ve vztahu k nadmořské výšce. Jsou zde zastoupeny všechny zemědělské oblasti, které se nacházejí v České republice.

Středočeský kraj jako jediný v republice má v samotném středu samostatný kraj, a to Hlavní město Prahu. V jižní až jihovýchodní části kraje, směrem od Prahy, se vyskytují půdy s nejvyšším stupněm ochrany. Naopak půdy s nejnižším stupněm ochrany půdy se vyskytují v západní a jihozápadní části kraje.


Rostlinná a živočišná výroba

Jako hlavní plodiny jsou ve Středočeském kraji pěstovány obilovinycukrová řepa. Významně roste úloha technickýchenergetických plodin, které jsou současným trendem a perspektivou zemědělství. S touto netradiční nepotravinářskou produkcí je třeba se seznámit a energetické plodiny se naučit pěstovat. Ekologické zemědělství ve Středočeském kraji je v současné době na prudkém vzestupu.

Stav skotu na území Středočeského kraje má v posledních letech klesající tendenci, na 100 ha zemědělské půdy připadá přibližně 10 kusů krav. Pokles stavů zaznamenává rovněž chov prasat. Příznivý trend nárůstu stavů zvířat je zaznamenán v chovu ovcí. Zvyšují se také stavy koní, a to především vlivem popularity jezdeckého sportu a hipoterapie.


Krajské informační středisko

Středočeský kraj si pro zajištění kvalitního informačního servisu vybral partnera Krajské informační středisko se sídlem v Příbrami. Krajské informační středisko (KIS) Vám poskytne dostatečné informace v oblasti zemědělství (kontakty, vzdělávání, dotační politika v zemědělství, informování o možnostech využívání internetu a služeb webového portálu KIS, vedení evidence akreditovaných poradců atd.).


Dokumenty