Činnost Odboru životního prostředí a zemědělství v oblasti dotací

Dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství

Středočeský kraj vypisuje každoročně programy a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze středočeských fondů, které jsou prioritně zaměřeny na vyvážený rozvoj Středočeského kraje. Z oblasti životního prostředí a zemědělství sem patří Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství, Středočeský Infrastrukturní fond a Program pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.

Mimo výše uvedené programy stojí Havarijní fond pro ochranu jakosti vod Středočeského kraje, který byl zřízen za účelem úhrady nutných nákladů potřebných na realizaci opatření k nápravě při havarijních stavech na povrchových a podzemních vodách.

V neposlední řadě Krajský úřad Středočeského kraje administruje příspěvky na hospodaření v lesích a příspěvky na myslivecké hospodaření poskytované Ministerstvem zemědělství.

Aktuality

Výzva MŽP č. 1/2021: Pilíře EVVO Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu č. 1/2021 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory...
Výzva MŽP č. 1/2021: Pilíře EVVO Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu č. 1/2021 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory...
Výzva MŽP č. 1/2021: Pilíře EVVO Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu č. 1/2021 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory...
Vyhlášení Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č....
Vyhlášení Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č....