Kontakty

Dr. Ing. Marcela Burešová
vedoucí oddělení vodního hospodářství
tel.: 257 280 562
buresovamar@kr-s.cz

Ing. Jitka Doležalová
vedoucí oddělení ochrany ovzduší
tel.: 257 280 927
dolezalovaj@kr-s.cz

Ing. Kateřina Puršová
ochrana přírody a krajiny
tel.: 257 280 654
pursova@kr-s.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství

Projekty Středočeského kraje v oblasti životního prostředí

Středočeský kraj zajišťuje péči o životní prostředí mimo jiné díky financování projektů z fondů EU, zejména z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). OPŽP je jedním z dotačních programů, který umožňuje České republice čerpat prostředky Evropské unie na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí. Příjemcem dotace je v několika případech i Středočeský kraj, který tak díky OPŽP realizuje níže uvedené projekty.

Projekty Středočeského kraj podpořené z OPŽP