Kontakty

Bc. Hana Křížová
EIA, SEA, geologie
tel.: 257 280 510
krizova@kr-s.cz

Ing. Tomáš Hvězda
EIA, SEA, geologie
tel.: 257 280 860
hvezda@kr-s.cz

Ing. Nikola Třeská
EIA, SEA, geologie
tel.: 257 280 661
treska@kr-s.cz

Ing. Miloslav Körner
EIA, SEA, geologie
tel.: 257 280 830
korner@kr-s.cz

Oddělení posuzování vlivů na ŽP

Krajský úřad v přenesené působnosti

  • Uděluje souhlas k povolování staveb a zařízení v chráněných ložiskových územích,
  • Vyjadřuje se pro MŽP ke stanovení chráněných ložiskových území a k jejich rušení,
  • Vyjadřuje se k projektům geologických prací,
  • Rozhoduje o omezení vlastnických práv při provádění geologických prací,
  • Vydává stanovisko k řešení střetu zájmů při přípravě plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska.
  • Rozhoduje spory o náhradě za omezení vlastníků nemovitostí hornickou činností.