Kontakty

Bc. Hana Křížová
EIA, SEA, geologie
tel.: 257 280 510
krizova@kr-s.cz

Ing. Tomáš Hvězda
EIA, SEA, geologie
tel.: 257 280 860
hvezda@kr-s.cz

Ing. Nikola Třeská
EIA, SEA, geologie
tel.: 257 280 661
treska@kr-s.cz

Ing. Miloslav Körner
EIA, SEA, geologie
tel.: 257 280 830
korner@kr-s.cz

Oddělení posuzování vlivů na ŽP

Geologie a těžba nerostných surovin


Další zdroje informací o právních předpisech