Aktuality ze Středočeského šupináče

Zpět Nové webové formuláře do soutěží Potravinářský výrobek Středočeského kraje a Středočeský šupináč

Nové webové formuláře do soutěží Potravinářský výrobek Středočeského kraje a Středočeský šupináč

Středočeský kraj pořádá již řadu let soutěže Potravinářský výrobek Středočeského kraje a Středočeský šupináč.

Potravinářský výrobek Středočeského kraje je soutěž zaměřená na podporu propagace malých a středních potravinářských výrobců v regionu. Nejlepší produkty v každé ze 7 kategorií získají certifikát Potravinářský výrobek Středočeského kraje, který opravňuje výrobce po dobu dvou let užívat na výrobku ochrannou známku s logem soutěže. Výsledky 15. ročníku této soutěže za rok 2021 byly slavnostně vyhlášeny na výstavišti v Lysé nad Labem v sobotu 26. března 2022. Přihlášky do letošního 16. ročníku je možné podávat až do 31. prosince 2022. Podrobnosti lze najít na webu https://www.stredoceskykraj.cz/web/zivotni-prostredi/zemedelstvi-potravina.

Středočeský šupináč je soutěž organizovaná Středočeským krajem a Středočeským územním svazem Českého rybářského svazu o nejlepší rybářský úlovek v daném roce. Zúčastnit se může každý držitel rybářského lístku a povolenky k lovu na revírech ČRS na území Středočeského kraje, jenž má trvalý pobyt na území Středočeského kraje. Vyhodnocení a předání cen se uskuteční na výstavišti v Lysé nad Labem při příležitosti konání Středočeských dožínek na podzim 2022. Přihlašování do letošního 13. ročníku je možné až do 10. září 2022. Bližší informace jsou k dispozici na https://www.stredoceskykraj.cz/web/zivotni-prostredi/rybarstvi-supinac.

Doposud bylo možné se do obou soutěží přihlašovat pouze vyplněním a zasláním tištěných formulářů. V rámci podpory digitalizace a moderních technologií chce Středočeský kraj vyjít účastníkům vstříc a umožnit jim přihlášení do soutěže kromě papírové formy přihlášek i formou elektronického formuláře. Pro aktuální ročníky obou soutěží jsou proto k dispozici také níže uvedené webové formuláře v aplikaci ArcGIS Survey123.

Potravinářský výrobek Středočeského kraje – webový formulář: Potravinářský výrobek Středočeského kraje – webový formulář

Středočeský šupináč – webový formulář: Středočeský šupináč – webový formulář

Věříme, že nové webové formuláře umožní snadnější, rychlejší a levnější způsob přihlašování a přispějí k větší atraktivitě obou soutěží zejména pro mladou generaci.

Dokumenty ke stažení

Středočeský šupináč

Český rybářský svaz, Středočeský územní svaz – logo Středočeský šupináč

Středočeský šupináč je soutěž o nejlepší rybářský úlovek v daném roce organizovaná od roku 2010 Středočeským krajem a Středočeským územním svazem Českého rybářského svazu. Zúčastnit se může každý držitel rybářského lístku a povolenky k lovu na revírech ČRS na území Středočeského kraje, jenž má trvalý pobyt na území Středočeského kraje. 

Soutěž je rozdělena do 4 kategorií:

  • I. Kapr, karas, cejn, parma, podoustev, tolstolobik a amur
  • II. Sumec
  • III. Dravci a úhoři – štika, candát, bolen, úhoř
  • IV. Ostatní – okoun, lín, perlín

Vyhlášení soutěže i vyhodnocení a předání cen bývají součástí Středočeských dožínek na podzimní výstavě Zemědělec na výstavišti v Lysé nad Labem. Ceny jsou velmi atraktivní:

  • 1. místo – bezplatná povolenka (celosvazová na rok 2023) a dále nákup libovolného rybářského sortimentu ve vybraných prodejnách v hodnotě 15 000 Kč
  • 2. místo – bezplatná povolenka (krajská – dle členství v MO, na rok 2023) a dále nákup libovolného rybářského sortimentu ve vybraných prodejnách v hodnotě 10 000 Kč
  • 3. místo – bezplatná povolenka (krajská – dle členství v MO, na rok 2023) a dále nákup libovolného rybářského sortimentu ve vybraných prodejnách v hodnotě 5 000 Kč

Přihlášky do 13. ročníku bylo možné podávat až do 10. září 2022, a to dvěma způsoby:

  • vyplněním tištěné přihlášky (níže ke stažení) a jejím zasláním na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – v zalepené obálce s označením „Středočeský šupináč – neotvírat".

nebo

  • vyplněním webového formuláře v aplikaci ArcGIS Survey123.