Aktuality z rybářství a ochrany zvířat proti týrání

Zpět Středočeské dožínky v Lysé nad Labem 2022

Na výstavišti v Lysé nad Labem se v sobotu dne 8. října 2022 uskutečnily tradiční Středočeské dožínky, které byly součástí výstavy Podzimní zemědělec 2022.

Vedle zábavného doprovodného programu bylo hlavním bodem dožínek slavnostní vyhlášení a ocenění nejlepších zemědělských hospodářů Středočeského kraje, ocenění výherců soutěže Středočeský šupináč a vyhlášení 17. ročníku soutěže Potravinářský výrobek Středočeského kraje pro rok 2023.

Přehled ocenění Zemědělský hospodář Středočeského kraje za rok 2022:

  • Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., okres Kutná Hora
  • Farma Milošovice rodiny Cihlářových, okres Kutná Hora
  • Pěstitel Stratov, a.s., okres Nymburk
  • ZD Mečeříž, okres Mladá Boleslav
  • ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s., okres Příbram

Výherci soutěže Středočeský šupináč za rok 2022:

  • 1. místo: Petr Nouzák – úlovek: amur (délka 110 cm, hmotnost 15,34 kg) – cena: poukázka na nákup rybářského náčiní v hodnotě 15 000 Kč a celosvazová povolenka na rok 2023
  • 2. místo: Petr Ullman – úlovek: candát obecný (délka 94 cm, hmotnost 7,75 kg) – cena: poukázka na nákup rybářského náčiní v hodnotě 10 000 Kč a krajská povolenka na rok 2023
  • 3. místo: Lukáš Hulcr – úlovek: parma obecná (délka 57 cm, hmotnost 2,30 kg) – cena: poukázka na nákup rybářského náčiní v hodnotě 5 000 Kč a krajská povolenka na rok 2023

Rybářství a ochrana zvířat proti týrání ve Středočeském kraji

Rybářství

Lov ryb člověka provází po celou dobu jeho vývoje. Prvopočátky lovu ryb byly velmi primitivní a sloužily výhradně k uspokojování potřeby individuální výživy. V průběhu vývoje jsou na našem území již v 15. století doloženy velmi efektivní a vyspělé způsoby rybníkářství sloužící k cílené produkci rybího masa a zabezpečení výživy širokých vrstev obyvatelstva.

Současné rybníkářství v České republice čerpá z bohaté kulturní, ale i odborné tradice našich předků. Svojí produkcí vysoce kvalitních tržních ryb a násady pro potřeby zarybňování rybářských revírů se české produkční rybářství řadí k nejpřednějším v evropském měřítku. Jeho produkce má v posledních letech u nás vzestupnou tendenci.

Již zmíněné rybářské revíry jsou jakousi nadstavbou a slouží ke sportovnímu rybolovu. Rybářské revíry, ve výrazné většině obhospodařované Českým rybářským svazem, lze rozdělit na revíry mimopstruhové a revíry pstruhové. Počet mimopstruhových revírů ve Středočeském kraji je 182, pstruhových 42. Jejich výměra představuje (ve stejném pořadí) 5 389 ha, resp. 206 ha.

Rybářství je hodnotným koníčkem nejen pro ty, kteří milují odvěké vzrušení spojené s lovem, ale je zálibou i pro ty, kteří mají blízký vztah k přírodě a péči o ni. Tato péče spočívá jak v aktivním lovu ryb, tak především v chovu, zušlechťování a ochraně ryb a ostatních vodních organismů.


Ochrana zvířat proti týrání

Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Pravidla ochrany zvířat jsou zformulována v zákoně č. 246/1992 Sb., který je označován jako zákon na ochranu zvířat proti týrání. Tento předpis chrání zvířata nejen před týráním, ale i před poškozováním jejich zdraví bezdůvodným usmrcením, byť i z nedbalosti.