Činnost Odboru životního prostředí a zemědělství v oblasti dotací

Dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství

Středočeský kraj vypisuje každoročně programy a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze středočeských fondů, které jsou prioritně zaměřeny na vyvážený rozvoj Středočeského kraje. Z oblasti životního prostředí a zemědělství sem patří Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství, Středočeský Infrastrukturní fond a Program pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.

Mimo výše uvedené programy stojí Havarijní fond pro ochranu jakosti vod Středočeského kraje, který byl zřízen za účelem úhrady nutných nákladů potřebných na realizaci opatření k nápravě při havarijních stavech na povrchových a podzemních vodách.

V neposlední řadě Krajský úřad Středočeského kraje administruje příspěvky na hospodaření v lesích a příspěvky na myslivecké hospodaření poskytované Ministerstvem zemědělství.

Aktuality

Zpět Vyhlášení Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu – tematického zadání Životní prostředí

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 053-20/2022/ZK ze dne 28. 11. 2022 vyhlásila hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková Program 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu.

Žádosti o dotace v rámci tematického zadání Životní prostředí je možné podávat v termínu:

  • od 4. dubna 2023 od 9:00 hodin
  • do 3. května 2023 do 15:00 hodin

Žádosti o dotace se podávají prostřednictvím centrální internetové aplikace. Tam se nejprve žadatel zaregistruje (pro všechny fondy) a poté může podávat žádosti do jednotlivých fondů Středočeského kraje. Žadatelé mají možnost průběžně aktualizovat vložené údaje, podávat žádosti či získat přehled podaných žádostí. Po elektronickém podání žádosti v aplikaci se vygeneruje žádost ve formátu PDF, kterou žadatel zašle na Krajský úřad Středočeského kraje buď opatřenou elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo vytištěnou s ověřeným podpisem.