Obecné zásady při nasmlouvání zdravotnického zajištění akcí

Typ akce - sportovní, koncert populární, rockové hudby, společenská událost - firemní akce, dětský den, náboženská shromáždění, poutě apod. Doporučujeme vyžádat si od vybraného poskytovatele zdravotních služeb předložení „Oprávnění k poskytování zdravotních služeb". Oprávnění k poskytování zdravotních služeb vydávají rozhodnutím správní orgány (Krajské úřady, Magistrát Hlavního města Prahy). Zdravotnické zajištění mohou poskytovat pouze poskytovatelé, kteří mají vydaná oprávnění poskytování zdravotních služeb s uvedením názvu zdravotní služby: „PŘEPRAVA PACIENTŮ NEODKLADNÉ PÉČE". 

Akce musí být zajištěna personálně minimálně jedním z těchto typů výjezdových skupin:

 • lékař + řidič ZZS (zdravotnický záchranář)
 • zdravotnický záchranář + řidič ZZS
 • všeobecná sestra s ARIP + řidič ZZS

Personální vybavení musí odpovídat právním předpisům:

 • zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských povoláních, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
 • lékař vozidla RLP (rychlé lékařské pomoci) minimálně se specializovanou způsobilostí v základním oboru
 • zdravotnický záchranář s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
 • všeobecná sestra s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu + ARIP
 • řidič záchranné služby s osvědčením o kvalifikačním kurzu řidiče ZZS

 

Zdravotnická vozidla musí technickým stavem a vybavením odpovídat:

 • vyhlášce č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky.

Dokumenty ke stažení