LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTÍ SLUŽBA

Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění.

Středočeský kraj zajišťuje LPS prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb, kteří splnili podmínky stanovené „Standardy pohotovostních služeb na území Středočeského kraje", a s nimiž kraj uzavřel veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na zajištění LPS.

LPS pro dospělé:

Obec s rozšířenou působností

POSKYTOVATEL

ADRESA

ORDINAČNÍ DOBA

BENEŠOV

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.

Máchova 400, 256 01 Benešov

všední dny 16:00 – 20:00

SO, NE a svátky 8:00 – 18:00

BEROUN

JESSENIA a. s. - Nemocnice Beroun

Prof. Veselého 493, 266 01 Beroun

všední dny 17:00 – 22:00

SO, NE a svátky 7:00 – 19:00

HOŘOVICE

NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice

K nemocnici 1106/14, 268 01 Hořovice

všední dny 15:30 – 19:30

SO, NE a svátky 7:00 – 19:00

KLADNO

Oblastní nemocnice Kladno, a. s.

Vančurova 1548, 272 59 Kladno

všední dny 17:00 – 21:00

SO, NE a svátky 8:00 – 20:00

KOLÍN

Oblastní nemocnice Kolín a. s.

Žižkova 146, 280 02 Kolín III

všední dny 17:00 – 21:00

SO, NE a svátky 8:00 – 20:00

KUTNÁ HORA

Nemocnice Kutná Hora, ON Kolín a. s.

Vojtěšská 237/26, 284 01 Kutná Hora 1

všední dny 17:00 – 21:00

SO, NE a svátky 8:00 – 20:00

MĚLNÍK

Mělnická zdravotní, a. s. - Nemocnice Mělník

Pražská 528/29, 276 01 Mělník

všední dny 16:00 – 20:00

SO, NE a svátky 12:00 – 16:00

MLADÁ BOLESLAV

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s.

třída Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav

všední dny 17:00 – 21:00

SO, NE a svátky 8:00 – 20:00

NYMBURK

Nemocnice Nymburk s. r. o.

Boleslavská 425, 288 01 Nymburk

všední dny 17:00 – 21:00

SO, NE a svátky 9:00 – 16:00

PŘÍBRAM

Oblastní nemocnice Příbram, a. s.

Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram

všední dny 17:00 – 21:00

SO, NE a svátky 8:00 – 20:00

RAKOVNÍK

Masarykova nemocnice Rakovník s. r. o. - Nemocnice Rakovník

Dukelských hrdinů 200, 269 01 Rakovník

všední dny 16:00 – 20:00

SO, NE a svátky 8:00 – 12:00

ŘÍČANY

Nemocnice Říčany a. s.

Smiřických 315/26, 251 01 Říčany

všední dny 18:00 – 22:00

SO, NE a svátky 18:00 – 22:00

SLANÝ

Nemocnice Slaný

Politických vězňů 576, 274 01 Slaný

všední dny 16:00 – 20:00

SO, NE a svátky 8:00 – 18:00

LPS pro děti:

Obec s rozšířenou působností

POSKYTOVATEL

ADRESA

ORDINAČNÍ DOBA

BENEŠOV

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.

Máchova 400, 256 01 Benešov

všední dny 16:00 – 20:00

SO, NE a svátky 9:00 – 19:00

HOŘOVICE

NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice

K nemocnici 1106/14, 268 01 Hořovice

všední dny 15:30 – 19:30

SO, NE a svátky 7:00 – 19:00

KLADNO

Oblastní nemocnice Kladno, a. s.

Vančurova 1548, 272 59 Kladno

všední dny 17:00 – 21:00

SO, NE a svátky 8:00 – 20:00

KOLÍN

Oblastní nemocnice Kolín a. s.

Žižkova 146, 280 02 Kolín III

všední dny 17:00 – 21:00

SO, NE a svátky 8:00 – 20:00

MĚLNÍK

Mělnická zdravotní, a. s. - Nemocnice Mělník (ORL)

Pražská 528/29, 276 01 Mělník

PO až ČT: 14:00 – 18:00

SO, NE a svátky 8:00 – 14:00

MLADÁ BOLESLAV

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s.

třída Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav

všední dny 17:00 – 21:00

SO, NE a svátky 8:00 – 22:00

NYMBURK

Nemocnice Nymburk s. r. o.

Boleslavská 425, 288 01 Nymburk

všední dny 17:00 – 21:00

SO, NE a svátky 13:00 – 20:00

PŘÍBRAM

Oblastní nemocnice Příbram, a. s.

Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram

všední dny 17:00 – 22:00

SO, NE a svátky 8:00 – 20:00

SLANÝ

Nemocnice Slaný

Politických vězňů 576, 274 01 Slaný

všední dny 16:00 – 23:00

SO, NE a svátky 8:00 – 23:00

Zubní pohotovost:

Informace o zubní pohotovosti naleznete zde: Pohotovosti | ČSK (dent.cz)

Lékař pohotovostní služby je oprávněn vydat pacientovi nejen recept, ale v případě potřeby i konkrétní lék, pokud jej má k dispozici a je zřejmé, že pacient nemá možnost si lék vyzvednout vzhledem k pohotovostní době lékárenské pohotovostní služby.

Mimo ordinační hodiny pohotovostí a v neodkladných případech pacientům doporučujeme vyhledat ošetření přímo ve zdravotnických zařízeních, která provozují akutní lůžkovou péči. Tato jednotlivá oddělení mají také příjmové ambulance, které jsou personálně zajištěny ústavní pohotovostní službou, tzn., že je zde dostupný lékař, který má službu na lůžkovém oddělení.

POSKYTOVATELÉ LPS v MAPĚ: Mapa LPS

 

Dokumenty ke stažení

Prohlídky těl zemřelých

Středočeský kraj na základě ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá za organizaci a zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení na svém území.

S účinností od 1. 3. 2018 je ve Středočeském kraji smluvně zajištěna zdravotní služba – ohledání těl zemřelých prostřednictvím společnosti 1. KORONERSKÁ, s. r. o.

Dovolíme si upozornit na několik skutečností, které jsou v souvislosti s uzavřením smlouvy mezi Středočeským krajem a společnosti 1. KORONERSKÁ, s. r. o. významné:

  1. Prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení jsou povinni zajišťovat prioritně poskytovatelé v oboru všeobecné praktické lékařství a v oboru praktické lékařství pro děti a dorost u svých registrovaných pacientů v rámci provozní doby a v rozsahu provádění návštěvních služeb. Teprve v případě, že praktický lékař prokazatelně nemůže uskutečnit ohledání zemřelého nebo není-li znám, je možné využít služeb společnosti 1. KORONERSKÁ, s. r. o.
  2. Prohlídky těl zemřelých zajišťuje společnost 1. KORONERSKÁ, s. r. o. dle smlouvy nepřetržitě, tj. 7 dní v týdnu a 24 hodin denně.
  3. Společnost 1. KORONERSKÁ, s. r. o. se zavázala provádět prohlídky těl zemřelých na základě smlouvy výhradně po telefonické výzvě Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, p. o., bez zbytečného odkladu, nejdéle do 120 minut od přijetí výzvy. Od 1. 3. 2018 nebude služba zajištěna prostřednictvím soukromého telefonního čísla společnosti 1. KORONERSKÁ, s. r. o., nýbrž pouze přes operátory Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, p. o., kteří zajistí optimální koordinaci služby, tedy výhradně přes tísňovou linku 155.
  4. Výkon prohlídky včetně dopravy na místo prohlídky a z tohoto místa jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Od 1. 3. 2018 není důvodné uzavírat smlouvy mezi společností 1. KORONERSKÁ, s. r. o. a poskytovateli pobytových sociálních služeb, neboť služba je z části hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění a zčásti spolufinancována z prostředků Středočeského kraje.

 

Bližší informace: Mgr. Bc. Martina Benčíková – tel. 257 280 714, bencikova@kr-s.cz