Dokumenty SOC

Dokumenty ke stažení

Oznámení poskytovatelů sociálních služeb

Oznámení o započetí poskytování zdravotních služeb u pobytových poskytovatelů sociálních služeb

Bez uděleného oprávnění k poskytování zdravotních služeb lze dle § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat zdravotní služby (ošetřovatelské a rehabilitační) v zařízeních sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v pobytových sociální zařízení uvedených v § 34 odst. 1 písm. c) až f) téhož zákona.

Jedná se o tato zařízení:

1) týdenní stacionáře,

2) domovy pro osoby se zdravotním postižením,

3) domovy se zvláštním režimem a

4) domovy pro seniory.

Poskytování zdravotních služeb ve výše uvedených zařízeních je nutné před jejich započetím oznámit krajskému úřadu příslušnému podle místa jejich poskytování (§ 11 odst. 8 zákona č. 372/2011 Sb.).

Kontaktní osoba:

Bc. Jana Vilímová – tel. 257 280 446, vilimova@kr-s.cz