Kontakty

Vedoucí Odboru zdravotnictví
Mgr. Simona Dobisová
tel.: 257 280 951
 
 
Asistentka
Lucie Kratochvílová
tel.: 257 280 825
 
Zdravotnická poradna
Call centrum: 800 888 155
sms: 720 002 655

Zdravotnictví Středočeského kraje netvoří pouze nemocnice, ale zahrnuje síť lékařů primární péče, ambulantních specialistů, lékáren, domácí zdravotní péče, dopravní zdravotní služby, léčeben dlouhodobě nemocných, odborných ústavů, dětských léčeben, lázní a samozřejmě i síť poskytovatelů tzv. nelékařské zdravotní péče – psychologové, logopedi apod. Zásadní postavení má zdravotnická záchranná služba. Pouze vzájemnou spoluprácí všech výše zmíněných složek může být péče o pacienta komplexní a ucelená.

Informace z Krajského úřadu a zajímavosti

Podmínky účasti fyzických osob činných při škole v přírodě a zotavovací akci S ohledem na blížící se letní prázdniny a s tím spojené rekreační, turistické akce a tábory, si dovolujeme informovat o podmínkách posuzování zdravotní způsobilosti fyzických osob činných při škole v přírodě a zotavovací akci. Zdravotní způsobilost vedoucích a ostatních...