Průzkum potřeb obyvatel Středočeského kraje

Středočeský kraj realizoval prostřednictvím agentury G82, s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení, průzkum potřeb obyvatel Středočeského kraje. Kvantitativní výzkum probíhal na konci roku 2022 prostřednictvím metody CAWI na reprezentativním vzorku obyvatel Středočeského kraje. Závěry šetření slouží k identifikaci stěžejních oblastí a klíčových parametrů, které popisují, do jaké míry se priority Kraje shodují s prioritami občanů.

Dokumenty ke stažení