Adresy, které jsou určeny pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Krajskému úřadu Středočeského kraje mimo datovou schránku, jsou:
posta@kr-s.cz
podatelna@kr-s.cz
epodatelna@kr-s.cz

Pravidla pro použití elektronického podpisu naleznete v odkazech níže.

Dokumenty vztahující se k e Podatelně

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

formát *.txt (prostý text)
formát *.rtf (rich text format)
formát *.doc, *.docx  (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
formát *.xls, *.xlsx (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
formát *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif *.png (grafický formát)
formát *.pdf (soubory softwarového produktu Adobe Acrobat)
formát *.zfo (formuláře 602)
formát *.zip (ZIP File Format, specifikovaný v Info-ZIP Application Note 19970311) - formát ZIP lze zaslat jen prostřednictvím datové zprávy

Datové zprávy jsou přijímány případně i v dalších formátech kompatibilních s MS Office 2019 a vyššími.

Pokud je datová zpráva delší než 5 stránek tištěného textu, musí obsahovat průvodní text maximálně v této délce.

Datové zprávy jsou elektronickou poštou přijímány pouze do maximální celkové velikosti datové zprávy 20MB.

Problém s elektronickým podpisem (příloha smime.p7m)

Krajský úřad Středočeského kraje své zprávy podepisuje uznávanou elektronickou pečetí. Některé freemailové weby však neposkytují podporu elektronickému podpisu a proto se takto podepsané zprávy zobrazují jako prázdné s přílohou smime.p7m . Toto však není chybou úřadu.

Máte-li možnost, stáhněte si zprávu např. do klienta Pošta, Thunderbird, BlueMail nebo jiné. V opačném případě si vyžádejte zprávu znovu; uveďte PID zprávy a důvod (problém s elektronickým podpisem).

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem a je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

- uznávaná elektronická pečeť krajského úřadu

- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena

- identifikátor datové zprávy přidělený elektronickou podatelnou.

Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Vzorová datová zpráva:

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY

***************************************************************************

Dobrý den,

Vaše podání ve věci „${SUBJECT}" bylo doručeno ${DELIVERY_TIME} na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem ${REFERENCE_NUMBER}.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.

e-podatelna

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

max. doba uplynutí od doručení zprávy do odeslání potvrzení:

  • v úředních hodinách v pracovních dnech max. 6 hodin
  • v mimoúředních hodinách v pracovních dnech max. 18 hodin
  • zprávy doručené v dnech pracovního volna a pracovního oddechu jsou potvrzeny až následující pracovní den v průběhu úředních hodin, nejpozději však do 6 hodin od začátku úředního výkonu.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny krajského úřadu zasílejte na elektronické adresy podatelny uvedené v úvodu této stránky, případně na poštovní adresu:

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor hospodářské správy
Zborovská 11
150 21 Praha 5