Основні зміни закону Lex Ukraine VI:

з 1 січня 2024 року та з 1 вересня 2024 року

Найчастіші питання та відповіді тут

Hlavní změny v souvislosti s novelizací zákonů Lex Ukrajina VI

od 1.1.2024 a od 1.9.2024

Nejčastější otázky a odpovědi zde

 

 

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ З ТИМЧАСОВИМ ЗАХИСТОМ

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO OSOBY S DOČASNOU OCHRANOU

АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

важливі зміни

Державне гуманітране житло з 1 січня 2024 року надається лише в KACPU у місті Острава. Зміни у роботі мережі KACPU в Центральночеському краї! З 1 січня 2024 року заяви про надання тимчасового захисту можна буде подавати лише у KACPU в Празі.

Більше інформації тут.

Důležité změny ve fungování Krajských asistenčních center pomoci ukrajině a přidělování státního humanitárního ubytování od 1. 1. 2024. Více informací ZDE.

 

УНадзвичайна невідкладна допомога (MOP)

 

Щоб подати заяву на надзвичайну невідкладну допомогу ви повинні спочатку подати заяву на отримання гуманітарної допомоги і потім вам знадобляться ці документи:

•          Заява на надзвичайну невідкладну допомогу

•          Декларація про загальний соціальний та майновий стан від усіх сумісно оцінюваних осіб

•          Документ про розмір місячного доходу всіх сумісно оцінюваних осіб за період місяця подання заяви та за три попередні місяці

•          Документи, що посвідчують особу

•          Документи, що підтверджують вразливість осіб

•          Виписки з рахунків усіх сумісно оцінюваних осіб за період місяця подання заяви та за три попередні місяці

•          Договір оренди/житла, якщо особа вже підписала його з надавачем житла

Mimořádná okamžitá pomoc (MOP)

Abyste si podali žádost o MOP, je nutné si nejprve podat žádost o humanitární dávku a dále budete potřebovat tyto dokumenty:

•          Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc

•          Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech od všech společně posuzovaných osob

•          Doklad o výši měsíčních příjmů všech společně posuzovaných osob za období měsíce podání žádosti a tří předcházejících měsíců

•          Doklady totožnosti

•          Doklady, prokazující zranitelnost osob

•          Výpisy z účtů všech společně posuzovaných osob za období měsíce podání žádosti a tří předcházejících měsíců

•          Nájemní smlouvu/smlouvu o ubytování, pokud jí osoba má s ubytovatelem již sepsanou

Уразлива особа та термінове розміщення

Коли ви маєте право на безкоштовне житло, яке надає держава? Я вразлива людина, як мені діяти? Подайте заявку на гуманітарну допомогу та доведіть свою вразливість у ній. Надзвичайна невідкладна допомога для покриття необхідних одноразових витрат. Більше інформації тут

Zranitelná osoba a nouzové ubytování

Kdy máte nárok na bezplatné ubytování poskytované státem? Jsem zranitelná osoba, jak mám postupovat? Podejte si žádost o Humanitární dávku a prokažte v ní svou zranitelnost. Mimořádná okamžitá pomoc na úhradu nezbytného jednorázového výdaje.

Více informací zde

ПІДТРИМКА ТА ЗАПОБІГАННЯ ВТРАТІ ЖИТЛА

Призначений для людей, які тікають від війни в Україні, які мають тимчасовий захист або шукають його. Більше інформації тут

Bezplatná linka

Podpora a prevence ztráty bydlení určená pro lidi prchající před válkou na Ukrajině, kteří mají dočasnou ochranu nebo o ní žádají.

Як омбудсмен може допомогти українцям,що переїхали в Чехію у зв’язку з війною

Ви відчуваєте труднощі з тимчасовим захистом, житлом, коштами,працевлаштуванням, медичним обслуговуванням або навчанням?Так само, як і громадяни Чехії, ви можете звернутися до омбудсмена. Більше інформації тут

Jak ombudsman může pomoct příchozím z Ukrajiny

Řešíte problémy s dočasnou ochranou, bydlením, penězi, zaměstnáním, zdravotní péčí či školou? Stejně jako čeští občané se můžete obrátit na ombudsmana.

Програма фінансової підтримки українських дітей-біженців з інвалідністю, які перебувають під тимчасовим захистом у Чеській Республіці

ЮНІСЕФ у партнерстві з Чеським Червоним Хрестом (ЧЧХ) та у координації з Міністерством праці та соціальних справ (MPSV) запроваджує фінансову підтримку українських дітей-біженців з інвалідністю, які мають тимчасовий захист, виданий в Чеській Республіці з метою підтримки реагування Чеської Республіки у відповідь на триваючий воєнний конфлікт в Україні. Більше інформації тут

Program finanční pomoci pro ukrajinské uprchlické děti se zdravotním postižením s dočasnou ochranou v České republice

UNICEF ve spolupráci s Českým červeným křížem (ČČK) v koordinaci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) poskytne program finanční pomoci pro ukrajinské uprchlické děti se zdravotním postižením s udělenou dočasnou ochranou v České republice, v reakci na probíhající válečný konflikt na Ukrajině.

РЕЄСТРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ВІД 01.01.2024

Громадяни України мають новий обов’язок зареєструвати транспортний засіб, яким вони користуються на території Чеської Республіки (власник не обов’язково), не пізніше ніж протягом 7 днів з моменту надання тимчасового захисту або візи з метою толерантності. . Громадяни України, які вже тут проживають, можуть реєструвати транспортні засоби в системі з 1 жовтня 2023 року. Реєстрація здійснюється безкоштовно муніципалітетом, де знаходиться реєстр транспортних засобів. З 1 січня 2024 року керування українським транспортним засобом без реєстрації оператора є правопорушенням. Більше інформації тут

Evidence ukrajinských vozidel od 1. 1. 2024

Občané Ukrajiny mají nově povinnost evidovat vozidlo, které užívají na území ČR (nemusí být majitel), a to nejpozději do 7 dnů od udělení dočasné ochany nebo víza za účelem strpění. Občané Ukrajiny, kteří zde již pobývají, mohou vozidla do systému registrovat od 1.10.2023. Zápis do evidence provádí bezplatně obce, kde je registr vozidel. Od 1. 1. 2024 je řízení ukrajinského vozidla bez evidence provozovatele přestupkem.

KACPU
Тимчасовий захист надається мережею Крайових центрів допомоги Україні (KACPU). Всю інформацію про тимчасовий захист, наприклад, як подати заяву, як його продовжити або де знаходяться KACPU, можна знайти на Інформаційному порталі для іноземців Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки. Всі новини та актуальні оновлення стосовно змін публікуються у розділі "Новини"

Dočasná ochrana je přidělována sítí Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU). Veškeré informace týkající se dočasné ochrany jako jak si o ni zažádat, jak si ji prodloužit nebo kde se nacházejí KACPU najdete na Informačním portálu pro cizince Ministerstva vnitra ČR. Aktuality a novinky týkající se změn jsou zveřejňovány v sekci Novinky.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА (STÁTNÍ INSTITUCE)

Організація (Organizace):

MV ČR: Ministerstvo vnitra / OAMP Infolinka OAMP pro ukrajinské občany

FRS: Офіційний веб-портал для іноземців, які проживають або хочуть жити в Чеській Республіці

Діяльності (Oblast působení):

тимчасовий захист, візи, дозволи, перебування, реєстрація, продовження (dočasná ochrana, víza, povolení, pobyty, registrace, prodloužení pobytu/víz)

CPIC: Centrum na podporu integrace cizinců

Діяльності (Oblast působení): oсвіти / житло / працевлаштування / соціальні юридичні консультації /  психологічне консультування / у вільний час

Організація (Organizace):

MPSV: Ministerstvo práce a sociálních věcí Pomoc pro občany Ukrajiny a jejich zaměstnavatele

Úřad práce: Speciální linka ÚP ČR pro občany Ukrajiny

ČSSZ: Česká správa sociálního zabezpečení

Діяльності (Oblast působení):

працевлаштування, гуманітарні пільги, реєстрація, медогляд, страхування (zaměstnanost, humanitární dávky, registrace, posouzení zdravotního stavu, pojištění)

Організація (Organizace):

MZ ČR: Ministerstvo zdravotnictví Informační linka pro občany Ukrajiny i české lékaře v komunikaci s ukr.pacienty

Діяльності (Oblast působení):

охорона здоров'я, лікарі, медичні установи (zdravotnictví, lékaři, zdravotnická zařízení)

Організація (Organizace):

MŠMT: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Informační linka MŠMT pro ukajinské rodiče, studenty

Діяльності (Oblast působení):

навчання, відвідування школи та дошкільного закладу (vzdělávání, školní a předškolní docházka)

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ (NEVLÁDNÍ ORGANIZACE)

 

Організація (Organizace): Člověk v tísni

Діяльності (Oblast působení): oсвіти / житло / працевлаштування / соціальні юридичні консультації /  психологічне консультування / у вільний час

(Vzdělávání   Bydlení   zaměstnávání   sociálně právní poradenství   psychologická poradna   volnočasové aktivity)

 Організація (Organizace): META: společnost pro podporu vzdělávání cizinců

Діяльності (Oblast působení): oсвіти / працевлаштування / соціальні юридичні консультації

Організація (Organizace): CIC: Centrum pro integraci cizinců

Діяльності (Oblast působení): oсвіти / житло / працевлаштування / соціальні юридичні консультації /  психологічне консультування / у вільний час

Організація (Organizace): Charita ČR

Діяльності (Oblast působení): oсвіти / житло / працевлаштування / соціальні юридичні консультації /  психологічне консультування / у вільний час

Організація (Organizace): Diakonie: Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Діяльності (Oblast působení): oсвіти / житло / працевлаштування / соціальні юридичні консультації /  психологічне консультування / у вільний час

Організація (Organizace): OPU - Linka první pomoci uprchlíkům z Ukrajiny

Діяльності (Oblast působení): oсвіти / житло / працевлаштування / соціальні юридичні консультації /  психологічне консультування / у вільний час

Організація (Organizace): La Strada

Діяльності (Oblast působení): проблеми з роботодавцями / експлуатація (problémy se zaměstnavateli, vykořisťování)

Організація (Organizace): IOM Czechia

Діяльності (Oblast působení): міжнародна організація з міграції

(mezinárodní organizace pro migraci)

Організація (Organizace): Mriya UA (Centrum pomoci a podpory)

Діяльності (Oblast působení): oсвіти / житло / працевлаштування / соціальні юридичні консультації /  психологічне консультування / у вільний час

Організація (Organizace): Mriya UA (Centrum pomoci a podpory)

Діяльності (Oblast působení): oсвіти / житло / працевлаштування / соціальні юридичні консультації /  психологічне консультування / у вільний час

Організація (Organizace): Svitlo (Skautský institut Praha)

Діяльності (Oblast působení): общинний центр (komunitní centrum)

Організація (Organizace): RC Routa - (Informační centrum)

Діяльності (Oblast působení): Інформаційний центр (informační centrum)

Організація (Organizace): Sdružení pro integraci a migraci

Діяльності (Oblast působení): oсвіти / житло / працевлаштування / соціальні юридичні консультації /  психологічне консультування / у вільний час

Організація (Organizace): ICP: Integrační centrum Praha

Діяльності (Oblast působení): oсвіти / житло / працевлаштування / соціальні юридичні консультації /  психологічне консультування / у вільний час

Організація (Organizace): NUDZ: Národní ústav duševního zdraví

Діяльності (Oblast působení): психологічне консультування

Організація (Organizace): InBáze: Psychologické poradenství

Діяльності (Oblast působení): психологічне консультування

Aktuality k situaci na Ukrajině

Agregátor obsahu

Je zobrazeno 1 - 9 položek z celkového počtu 47.