Agregátor obsahu

Zpět Pozvánka na výstavu „Tváře úmluvy CITES“

Zveme vás na putovní výstavu, která má za cíl přiblížit široké veřejnosti problematiku obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin, které jsou chráněny úmluvou CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Úmluva o mezinárodním obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami).

Výstava probíhá v meziposchodí 1. a 2. patra Krajského úřadu Středočeského kraje, vstup z ulice Preslova. K vidění je do 13.5.2024.

Úmluva CITES chrání více než 6 000 druhů živočichů a kolem 33 000 druhů rostlin. Podle stupně ohrožení jsou rozděleny do tří seznamů označených jako přílohy I., II. a III. V příloze I. se nachází nejpřísněji chráněné druhy přímo ohrožené vyhubením. Z volné přírody se až na výjimky vyvážet nesmějí. Do této skupiny patří lidoopi, tygři, sloni, nosorožci, mořské želvy a další. Z živočišných druhů České republiky chrání třeba orla královského nebo sokola stěhovavého.

Vaši pozornost přitáhnou působivé fotografie, na kterých profesionální fotografové zachytili krásy zvířecí a rostlinné říše. Krátký komentář ke každému druhu čtenáři představí, jakému tlaku ze strany člověka živočich či rostlina čelí. Výstavu připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.


 

Naše projekty

Agregátor obsahu

 

Bezpečný středočeský kraj  

 

Pohodlné čtení čtvrtletníku Středočech  

logo projektu fandimat  

 

Agregátor obsahu

Videa z kraje

Krajský geoportál nabídne informace o silnicích
Práce na mostu v Sázavě pokračuje dle plánu
U Neratovic pokračuje oprava silnice
Cestující v kraji mohou využívat deseti měsíční kupóny
Kulturní léto Středočeského kraje je v plném proudu
Britský velvyslanec navštívil Hrabalovo Kersko
344.díl, Středočeské noviny, 30.10.2023

Úřední hodiny pro veřejnost

Po, St:
8:00-17:00
Út, Čt:
8:00-15:00
Pá:
8:00-13:00