Agregátor obsahu

Zpět Řada nových staveb by měla v Nymburku uklidnit dopravu

Doprava v Nymburku by měla v nejbližších letech doznat citelných změn. Především by se měla zklidnit. Na své by si měli přijít i milovníci cyklistiky. Radní na svém dnešním vzali na vědomí návrh memoranda mezi krajem, Krajskou správou a údržbou silnic a městem, které řeší spolupráci na několika významných dopravních stavbách. Poslední slovo budou mít zastupitelé.

V Nymburku by měly vyrůst stavby, které by měly výrazně přispět ke zklidnění dopravy, včetně té cyklistické. Krajští radní na svém dnešním zasedání vzali na vědomí návrh memoranda, které spolupráci na přípravě a výstavbě několika významných dopravních staveb řeší. Jde o most přes vodoteč Mrlina, cyklostezku s infrastrukturu u vodoteče, obslužnou a příjezdovou k budoucímu parkovišti P+R a sportovišti Veslák, cyklostezku podél Labe, točnu pro autobusy a doplnění patřičných inženýrských sítí. Účastníky memoranda budou kraj, Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) a město Nymburk. „ Cílem memoranda je vytvoření podmínek pro úspěšnou realizaci investic. Konkretizace forem spolupráce stran bude upřesněna následným uzavřením smlouvy o spolupráci, kde bude zároveň vymezena finanční spoluúčast stran,“ upřesňuje Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy.

Velkým přínosem by měla být propustnost území cyklistickými stezkami propojujícími stávající trasy a dostupnost pro MHD. Spolupráci na stavbě cyklostezky a příslušné infrastruktury k ní, přislíbil i Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Středočeský kraj by měl být investorem celé akce a prostřednictvím své příspěvkové organizace KSÚS by měl mít na starosti výstavbu a úpravu stavební objektů, které jsou anebo budou v majetku kraje. Město Nymburk se zaváže k poskytnutí pozemků nutných k realizaci celé akce. Dále se zaváže k zajištění projekční přípravy a zajištění financování výstavby mostu přes vodoteč, spoluprací se SFDI ve věci výstavby cyklostezky a infrastruktury s ní spojené, včetně chodníku pro pěší a příjezdové komunikace.

Schválení memoranda ještě musí schválit zastupitelé.


© ilustrační foto Wikipedie

Naše projekty

Agregátor obsahu

Bezpečný středočeský kraj  

 

Pohodlné čtení čtvrtletníku Středočech  

logo projektu fandimat  

 

Agregátor obsahu

Videa z kraje

Krajský geoportál nabídne informace o silnicích
Práce na mostu v Sázavě pokračuje dle plánu
U Neratovic pokračuje oprava silnice
Cestující v kraji mohou využívat deseti měsíční kupóny
Kulturní léto Středočeského kraje je v plném proudu
Britský velvyslanec navštívil Hrabalovo Kersko
344.díl, Středočeské noviny, 30.10.2023

Úřední hodiny pro veřejnost

Po, St:
8:00-17:00
Út, Čt:
8:00-15:00
Pá:
8:00-13:00