Externí odkazy

Kontakty

Kontakty

Bc. Věra Škaloudová
odborný referent pro řízení projektů v obl. ŽP, EVVO
tel.: 257 280 848, 725 765 888
skaloudova@kr-s.cz

Mgr. Ing. Jaroslava Danihelková
odborný referent pro řízení projektů v obl. ŽP, EVVO
tel.: 257 280 117, 702 147 605
danihelkova@kr-s.cz

Oddělení řízení projektů v oblasti ŽP a zem.

Džbán – krajina opukových plošin

Džbán – krajina opukových plošin

  • Autoři: K. Žák, M. Majer, V. Somol
  • Rok vydání: 2020
  • Nakladatelství: Green Mango
  • Popis: vázaná bez přebalu, 297 × 210 mm, 232 stran, fotografie
  • ISBN: 978-80-270-7006-0
  • EAN: 9788027070060

Publikace Džbán – krajina opukových plošin doplňuje edici již vydaných středočeských titulů. Jejím hlavním tématem je přírodovědně mimořádně významné a přitom málo známé území přírodního parku Džbán, který byl vyhlášen v roce 1994 na celkové ploše 41 578 ha, s pozoruhodnou geomorfologií a bohatou květenou. Obsahuje popis historie využívání krajiny člověkem, významných památek i zachovalé specifické lidové architektury. Dále se  zabývá hydrogeologií a těžbou nerostných surovin, zejména černého uhlí, žáruvzdorných jílovců a kamenických surovin. 

Kniha je uspořádána jako fakty podložený příběh krajiny, který se odvíjí od její nejstarší geologické historie. Dokládá, jak přírodní podmínky předurčují historii a jak staletí práce lidí přetvořila krajinu do celku, který je líbezný na pohled a cenný svými hodnotami, které mnohdy nejsou viditelné na první pohled. Zve čtenáře do přírodního parku Džbán, do tajemného kraje skrytých krás.

„V severozápadním okraji Středočeského kraje a v přilehlé části kraje Ústeckého se nachází Džbán – málo známá krajina mimořádných přírodních hodnot, do výšky vystupující lesnatý celek obklopený zemědělskou krajinou Podlesí. Džbán je největší opukovou tabulí Čech, kterou eroze rozhlodala do soustavy stolových plošin, ohraničených prudkými svahy a oddělených širokými údolími. Je územím, které si oblíbili již paleolitičtí lovci, oblastí s četnými výrobními a sídelními areály Keltů, krajinou souvisle osídlenou od raného středověku. Charakter Džbánu dotváří svébytný způsob užívání krajiny člověkem, typická opuková vesnická architektura a stovky stop po historické těžbě nerostných surovin. Ráz krajiny určuje i pěstování chmele, který zde měl světově nejdůležitější pěstební oblast a který se zde pěstuje dodnes.

Pestrost geologického podkladu a tím i půdních podmínek vyústila v botanické bohatství, které si zasluhuje pozornosti a ochrany. Na skalách a strmých svazích na okrajích plošin a v závěrech některých údolí se zachovala přirozená či polopřirozená lesní společenstva. Mimořádné botanické bohatství hostí i biotopy vytvořené člověkem, travnaté stráně a staré sady. Přítomny jsou i cenné biotopy mokřadní. Počtem vzácných druhů rostlin, teplomilného hmyzu i ptáků Džbán překoná řadu chráněných krajinných oblastí. Ochrana území byla v posledních letech výrazně posilována rozšiřováním sítě maloplošných zvláště chráněných území.“

Džbán – krajina opukových plošin, zadní strana