Externí odkazy

Kontakty

Kontakty

Bc. Věra Škaloudová
odborný referent pro řízení projektů v obl. ŽP, EVVO
tel.: 257 280 848, 725 765 888
skaloudova@kr-s.cz

Mgr. Ing. Jaroslava Danihelková
odborný referent pro řízení projektů v obl. ŽP, EVVO
tel.: 257 280 117, 702 147 605
danihelkova@kr-s.cz

Oddělení řízení projektů v oblasti ŽP a zem.

Půda a život civilizací. Co děláme půdě, děláme sobě

Kudy plyne Vltava. Co je řeka, jak vzniká, jak se proměňuje a kam spěje?

  • Autoři: V. Cílek, T. Just, Z. Sůvová a kol.
  • Rok vydání: 2023
  • Nakladatelství: Dokořán s.r.o.
  • Popis: vázaná bez přebalu, 297 × 210 mm, 256 stran, 250 barevných ilustrací a fotografií 
  • ISBN: 978-80-7675-130-9
  • EAN: 9788076751309
  • E-shop: https://www.dokoran.cz/?p=book&id=1451

Kniha Kudy plyne Vltava. Co je řeka, jak vzniká, jak se proměňuje a kam spěje? volně navazuje na devět předešlých společných projektů Středočeského kraje a významných autorů zabývajících se publikační činností v oblasti životního prostředí a krajiny. Tato kniha z ediční řady zaměřené na přírodní krásy a zajímavosti Středočeského kraje opět propojuje informace z historie, geologie i biologie.

Podobně jako předchozí publikace, které od roku 2015 připravuje Václav Cílek s kolektivem dalších autorů, je i kniha věnovaná Vltavě hlubokým vhledem do vybraného území a tématu, ale přesto je srozumitelná i širšímu okruhu čtenářů. Autoři chtěli ukázat naši nejdelší řeku jako jeden celek, jako vodní živel i náhrdelník zámků, hradů, pravěkých hradišť, ale i přírodních krás – vod a skal. Věnují se ale také klimatickým změnám, problémům se suchem nebo ekologickým dopadům přehradních nádrží.

Tato kniha představuje zatím nejobsáhlejší přírodovědnou monografii naší národní řeky a nechybí v ní ani kapitoly věnované dějinám. Vltava je lemovaná desítkami významných archeologických lokalit včetně sídel ze starší doby bronzové, keltských oppid až po raně středověká hradiště, jako je Praha, Levý Hradec či Mělník. Rovněž přírodní charakteristiky jsou překvapivé, protože Vltava představuje souvislý profil lesními porosty od podhorských smrčin přes bukové a dubové lesy až k nížinným luhům. Přesto řeka samotná na svém středním toku nemá přírodní charakter, neboť je zde postaveno několik velkých přehrad. Kniha popisuje řeku jako jeden organismus propojený mnoha geologickými i biologickými procesy a obklopený minulostí naší krajiny.

„Asi to trvalo dlouho, ale konečně bychom měli mít pohromadě základní údaje o geologickém vývoji říční sítě, abychom dokázali něco málo říct o třech či čtyřech řekách, ze kterých vznikala Vltava, ale přesto je její nejstarší historie stále neprokazatelná. Jako první řeku můžeme označit menší tok, který sledoval hlavní směr tehdy ještě nevýrazného šumavského pohoří, tedy tekl od severozápadu k jihovýchodu, ale pak se stáčel směrem k Dunaji. Svědčí o tom štěrková tělesa, jejichž valouny se dál po toku zmenšují a zaoblují. Možností, kudy mohl tento předchůdce Vltavy ústit do Dunaje, je hned několik, když nejpravděpodobnější je tok směřující do Třeboňské pánve a přes Vitorazsko (Vitoraz je rakouská Weitra) dál k jihu. Na gravimetrické mapě vidíme koryto řeky tekoucí od Vodňan a Protivína směrem k Českým Budějovicím. Českobudějovická pánev je dnes od Třeboňské pánve oddělena lišovským prahem – to je hřbet, na němž stojí Rudolfov, ale původně se jednalo o jeden velký mokřad, který měl u Protivína spíš charakter řeky a dál u Třeboně a Vitorazi spíš charakter jezera. Toto jezero bylo odvodňováno přes částečně jezerní hornskou pánev předchůdcem kouzelné říčky Kampy do Dunaje.“

Kudy plyne Vltava. Co je řeka, jak vzniká, jak se proměňuje a kam spěje?, str. 68