Agregátor obsahu

Zpět Archeologické výzkumy v nymburském muzeu přinesly cenné nálezy, ale zbrzdily rekonstrukci

Radní na dnešním zasedání schválili finanční podporu ve výši 23,9 milionů korun na spolufinancování a předfinancování závěrečné fáze rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk, které spadá pod příspěvkovou organizaci kraje Polabské muzeum. Rekonstrukce historické budovy je až na drobné detaily ukončena. Bohaté archeologické situace a archeologické nálezy, které se při rekonstrukci podařilo odhalit, ale změnily přemýšlení o nové expozici a zbrzdily založení novostavby přiléhající k historické budově.

Opravě budovy nymburského muzea předcházely rozsáhlé archeologické výzkumy, které odhalily téměř všechny etapy osídlení nymburského návrší. Mezi nálezy patří například keramické úlomky z 13. století či desítky nádob, skleněných číší a textilií z 14. století a husitského období, ale rovněž i kamenné základy domu z 15. století. „Přestože rozsáhlé archeologické výzkumy zdržely průběh rekonstrukce, přinesly významné objevy a obohatily expoziční možnosti muzea. Muzeum plánuje odhalené nálezy v rámci expozice zpřístupnit veřejnosti,“ doplnil radní pro oblast kultury Václav Švenda.  Návštěvníci budou v budoucnosti moci nahlédnout do historie města Nymburk, a to prostřednictvím víceúrovňové archeologické výstavy ve sklepních prostorách.

Celkem kraj poskytne Polabskému muzeu 23,9 milionů korun. Finanční prostředky ve výši 12 milionů korun poslouží na spolufinancování rekonstrukce. Středočeský kraj počítá kromě kofinancování i s poskytnutím peněz na předfinancování projektu EU/EHP formou návratné finanční výpomoci, a to ve výši 11,98 milionu korun.