Agregátor obsahu

Radní na svém dnešním zasedání schválili Akční plán Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (SRK) pro roky 2024–2025. Plán umožňuje úzkou koordinaci rozvojových...
Zastupitelé schválili 60 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito více než 35 milionů korun....
Podpora hospodářského růstu a transformace směrem ke znalostní ekonomice. Takový je cíl Regionální inovační strategie Středočeského kraje, jejíž aktualizaci dnes schválilo...
Středočeské obce, které uspěly v krajském kole soutěže Vesnice roku 2023, získají finanční dar na propagaci a svůj rozvoj.  Zastupitelé na svém dnešním zasedání schválili...
Silniční propojení mimoúrovňových křižovatek u Bezděčína a Kosmonos a vodovodní přivaděč Vysoký Chlumec dnes dostaly u krajských zastupitelů zelenou. Schválili vydání 8. a...
Krajští zastupitelé dnes schválili poskytnutí neinvestičních dotací z Programu 2023 na rozvoj meziobecní spolupráce v oblasti strategického rozvoje dobrovolných svazků obcí....
Středočeský kraj finančně podpoří přívozy na Berounce, Vltavě a Labi. O rozdělení dotací dnes rozhodli krajští zastupitelé. Finanční prostředky umožní přívozy dále nejen...
Kdy? 24.5.2023 od 10 hodin Kde? v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, v zasedacím místnosti v 1. patře, č. dv. 1088 i ONLINE přes MS TEAMS (...
Krajští radní na svém dnešním zasedání vybrali dodavatele technického návrhu infastruktury Digitální technické mapy (DTM), hardwarových a softwarových komponent IT...
Krajští zastupitelé na svém dnešním zasedání odsouhlasili pořízení 14. a 15. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR). Řeší především budoucí obchvaty Dřevčic...
Krajští zastupitelé na svém dnešním zasedání schválili aktualizaci Strategii rozvoje Středočeského kraje na období 2019–2024 s výhledem do roku 2030. Základní dokument orgánů kraje ...