Středočeský kraj vypisuje každoročně dotační programy, které jsou prioritně zaměřeny na vyvážený rozvoj Středočeského kraje. V oblasti kultury a památkové péče Odbor kultury a památkové péče administruje Středočeský Fond kultury a obnovy památek, z kterého jsou poskytovány dotace na podporu základních knihoven, podporu kultury a na obnovu památek a Program pro poskytování dotací na podporu regionálních funkcí statutárních divadel.

Zpět na seznam dotačních oblastí