STŘEDOČESKÝ FOND HEJTMANKY 2024
 

Zastupitelstvo Středočeského kraje svým Usnesením č. 009-30/2024/ZK ze dne 29. 1. 2024 schválilo Pravidla 2024 pro poskytování individuálních účelových dotací a darů z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmanky.

Lhůta pro podávání žádostí o dotace je v Pravidlech stanovena pro tematické zadání Podpora hejtmanky od 15. února 2024 od 9:00 hodin do 29. listopadu 2024 do 14.00 hodin, pro tematické zadání Zmírnění následků živelních katastrof, Humanitární pomoc a Pomoc v mimořádné nouzi od 15. února 2024 od 9:00 hodin do 31. prosince 2024 do 12:00 hodin.
Způsob podání žádosti o dotace stanovuje „Metodický pokyn", který je nedílnou součástí Pravidel.

Žádosti o dotace se podávají prostřednictvím centrální internetové aplikace.

Oprávnění žadatelé

  • TZ Podpora hejtmanky, Zmírnění následků živelních katastrof – právnické a fyzické osoby, obce nebo jejich svazky či sdružení
  • TZ Humanitární pomoc – obec, v případě vyhlášení stavu nebezpečí dle zákona č. 240/2000 Sb,. krizový zákon mohou být příjemci i právnické a fyzické osoby
  • TZ Pomoc v mimořádné nouzi – právnická osoba konající veřejnou sbírku

Dokumenty