Hejtmanka Středočeského kraje Ing. Zuzana Moravčíková

Hejtmanka Zuzana Moravčíková se narodila v roce 1957 v Jičíně. Absolvovala Vysokou školu zemědělskou v Brně. Mimo jiné pracovala v Agropodniku SZP Kutná Hora, na Okresním pozemkovém úřadu a majetkoprávním oddělení Okresního úřadu Kutná Hora, dále působila na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městském úřadu Kutná Hora. Od roku 2008 byla náměstkyní hejtmana pro oblast majetku, tento resort předala po svém zvolení hejtmankou Středočeského kraje kolegovi JUDr. Karlovi Molnárovi. Od roku 2010 je zastupitelkou Města Kutná Hora.

Zuzana Moravčíková žije s rodinou v Kutné Hoře, kterou má ráda a angažuje se pro její rozvoj také jako zastupitelka za ČSSD. Manžel pracuje jako vedoucí odboru klimatologie  v Českém hydrometeorologickém úřadu.  Dcera je učitelka a syn pracuje jako analytik v IT.  Mezi její koníčky patří zajímavé knihy, kultura, turistika a cestování. Dovede ocenit také kvalitní víno, jemuž se na Kutnohorsku začíná dařit