Účelem dotace je finanční podpora výměny kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech (včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových domů na území Středočeského kraje k dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí.

Příjem žádostí bude zahájen dne 5.9.2023 v čase od 10.00 hod.

Zpět na seznam dotačních oblastí