Koncepce prevence kriminality Středočeského kraje na léta 2023-2027 a Program prevence kriminality na rok 2024

Jedním z hlavních témat Programu na rok 2024 je trestná činnost v kyberprostoru tzv. kyberkriminalita, která dlouhodobě patří k nejvíce rostoucí trestné činnosti. Jednou z cest ke snižování kyberkriminality jsou aktivity v oblasti vzdělávání, osvěty a zvyšování právního vědomí. Vedle toho Program prevence kriminality zahrnuje i další projekty, které dohromady přispívají k větší bezpečnosti obyvatel kraje.

Platnost 2023-2027
Odkaz ZDE
Garant oddělení prevence kriminality

 

Koncepce protidrogové politiky Středočeského kraje na léta 2022-2027 a Akční plán realizace Koncepce na období 2022-2024

Cílem dokumentu je vedle zmapování aktuálního stavu realizace protidrogové politiky na území kraje (služby, organizace, vzdělávání, koordinace, financování atd.) a stanovení priorit na následující období. Stanovené priority budou následně rozpracovány na konkrétní cíle a opatření ve dvou na sebe navazujících tříletých akčních plánech.

Platnost 2022-2027
Odkaz ZDE
Garant oddělení prevence kriminality