Územní energetická koncepce Středočeského kraje 2019-2043

Jedná se o koncepční regionálně rozvojový dokument řešící v návaznosti na státní energetickou koncepci energetickou problematiku na území Středočeského kraje vč. energetických opatření týkajících se majetku kraje.

Platnost 2019-2043
Odkaz ZDE
Garant oddělení nakládání s majetkem