Kontakty pro nahlížení do územních plánů

V případě zájmu nahlížení do územních plánů obcí Středočeského kraje dle domluvy na uvedeném tel. 257280700.
 

Územní plány

Územní plány jsou jednotlivými obcemi pořizovány pro jejich správní území, s tím, že je na uvážení obce, zda-li územní plán pořídí.
Územní plány jsou základním nástrojem územního plánování, který je závazným podkladem pro rozhodování v území (tj. závazný poklad pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení).

Územní plány jsou uloženy a  jsou přístupné k nahlížení na příslušném obecním úřadu a stavebním úřadu, úřadu územního plánování (obci s rozšířenou působností) a krajském úřadu - pod jejiž působnost obec spadá.

Informace o územních plánech naleznete  v mapové aplikaci Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji.

Další informace o územních plánech naleznete v evidenci územně plánovací činnosti, která zaznamenává jednotlivé procesy pořízení územních plánů. Evidence územně plánovací činnosti.