Věda, výzkum, vývoj, inovace

Oblast výzkumu a vývoje, technologického rozvoje a inovací je klíčem k zajištění regionální konkurenceschopnosti. Vytváření podmínek pro rozvoj inovačního potenciálu a znalostně orientované ekonomiky představuje jednu ze stěžejních priorit Středočeského kraje. Mezi významné  priority kraje patří  též vytváření podmínek pro zvyšování kvality lidských zdrojů a podpora spolupráce mezi podnikatelskou sférou a vědeckovýzkumným sektorem.  

Stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů v programovém období 2021 – 2027 je Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). K dalším stěžejním programům v oblasti výzkumu, vývoje, technologického rozvoje a  inovací patří Operační program Jan Amos Komenský a program Horizont Evropa. Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel. Horizont Evropa je rámcovým programem EU pro výzkum a inovace pro období 2021–2027.

Rozvoj infrastruktury pro průmyslový výzkum, vývoj, inovace

Zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb je hlavním cílem programu Služby infrastruktury v rámci Operačního  programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

Středočeský kraj je partnerem velkých vědeckých projektů -  projektu ELI (Extreme Light Infrastructure) a projektu Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV). Za podpory Středočeského kraje byl již připraven např. Podnikatelský inkubátor Nymburk a "VTP Zlatníky – Hodkovice". K dalším připravovaným, příp. již fungujícím vědeckotechnickým parkům v kraji patří např.: Technologický park a Inkubátor Březno u Mladé Boleslavi, VTP SVÚM (Čelákovice), Vědeckotechnický park Mstětice, Vědeckotechnický park Roztoky, Park vědy Roztoky, TECHNOPARK Kralupy (VŠCHT), Prague Innovation Centre (Innocrystal, Hodkovice), Strojírenský vědecko-technický park Buštěhrad, CEROP Kolín, Centrum aplikovaného výzkumu Dobříš, UVR Mníšek pod Brdy a VTP a PI Řež.

Kooperační seskupení 

Jedním z problémů českého podnikatelského prostředí je přetrvávající izolace firem. Podpora z evropských fondů, národních i krajských zdrojů se proto zaměřuje též na zakládání kooperačních odvětových nebo oborových seskupení (např. klastrů a technologických platforem). V rámci evropských fondů jsou v ČR na podporu vzniku kooperačních seskupení zaměřeny programy Spolupráce – Klastry a Technologické platformy v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Správcem OP TAK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO), zprostředkujícím subjektem pro tento program je Agentura pro podnikání a inovace (API), příspěvková organizace MPO. Vznik kooperačních odvětvových seskupení je podporován také Středočeským krajem. Bližší informace o možnostech podpory vzniku klastrů ze strany Středočeského kraje a připravovaných klastrových iniciativách v kraji mohou zájemci získat na oddělení regionálního rozvoje.

Investiční pobídky

Dne 6. září 2019 začala platit novela zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách. Hlavní změna se týká zvýhodnění projektů s vyšší přidanou hodnotou, zejména technologických center. Další změnou je úprava podmínek pro udělení pobídek malým a středním podnikům. Podrobné informace k investičním pobídkám ČR naleznete zde.

Regionální spolupráce Akademie věd ČR se Středočeským krajem

Spolupráce mezi pracovišti Akademie věd České republiky a regionálními partnery, např. kraji a mikroregiony České republiky, je zaměřena na řešení úkolů sociálního, ekonomického, ekologického, přírodního a kulturního charakteru formou výzkumných projektů základního výzkumu a jeho aplikací. Výsledky spolupráce přispívají ke zvýšení kvality života v dané oblasti. Pracoviště Akademie věd České republiky jsou garanty odborné kvality projektů, regiony zaručují přínos konkrétních úkolů pro danou oblast. Obě strany na základě smluv o spolupráci při řešení konkrétních projektů přispívají ke společnému financování regionální spolupráce. Výsledky řešení společných projektů jsou zveřejňovány s logy obou partnerů nebo standardním textovým odkazem v médiích i cestou vědeckých publikací a konferencí. Pravidelně jedenkrát ročně jsou též prezentovány na vzájemném setkání představitelů AV ČR, krajů a dalších partnerů regionální spolupráce. Základem spolupráce je smlouva uzavřená mezi Středočeským krajem a Akademií věd ČR v roce 2016. Další informace jsou zveřejněny zde. Bližší informace o programu regionální spolupráce poskytne též oddělení regionální rozvoje.   

Středočeské inovační centrum

Jedním z nástrojů Středočeského kraje založeným za účelem podpory výzkumu, vývoje a inovací je Středočeské inovační centrum. SIC utváří partnerství a navazuje novou spolupráci mezi firmami a akademickou sférou a přispívá k růstu a rozvoji zejména malých a středních inovačních firem a posiluje konkurenceschopnost středočeského regionu v rámci české i globální ekonomiky. Další informace zde.     

 

Středočeský kraj uzavře smlouvu o pronájmu pozemků a na nich vystavěných staveb v katastrálních územích obcí Milovice a Straky na dvacet let se společností Valeo Autoklimatizace, k. s. Schválili to krajští zastupitelé na pondělním zasedání. Společnost Valeo je významným zahraničním investorem, s nímž Kraj již v roce 2018 uzavřel memorandum o vybudování polygonu pro autonomní auta a asistenční systémy vozidel na bývalém letišti Milovice-Boží Dar. Jde o plánovanou investici...
Nově vydaná publikace Středočeského kraje s názvem „Věda a umění hrou, cesty za poznáním a zážitky" získala ocenění na soutěžní přehlídce turisticko-propagačních materiálů TURISTPROPAG o „Turistickou informaci roku 2020" a „Zpravodaj roku 2020".   „Publikace „Věda a umění hrou, cesty za poznáním a zážitky" se dokázala prosadit v konkurenci ostatních obcí, měst, krajů, soukromých a dalších vydavatelů a získala Zvláštní cenu PRUHU POLABÍ v kategorii turistický...
Výstavbu malých podnikatelských parků, rozvoj stávajících průmyslových zón a regeneraci brownfieldů podpoří Ministerstvo průmyslu a obchodu z programu Smart Parks for the Future, který poběží do roku 2026. O podporu mohou obce a kraje žádat již nyní. Program přispěje k naplnění cílů Inovační strategie a souvisejícího materiálu The Country for the Future. Navazuje také na Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ a na Program na podporu podnikatelských nemovitostí a...
Máte rádi dobrodružství a objevujete rádi nové věci? Pak by vám neměl ujít nově vydaný průvodce Středočeského kraje s názvem „Věda a umění hrou, cesty za poznáním a zážitky". Vydejte se s námi do jedinečného světa vědy, techniky, umění, řemesel a kreativity.  Průvodce představuje zajímavé tipy na výlety ve Středočeském kraji se zaměřením na vědu, přírodu, techniku, umění, řemesla a rozvoj kreativity. Středočeský kraj disponuje širokou nabídkou takto zaměřených institucí....
Ve čtvrtek 7. března 2019 se konal slavnostní ceremoniál pokládání základního kamene nové výrobní haly firmy Mitsubishi Electric Automotive ve Slaném. Mimořádné události se zúčastnil, kromě zástupců ministerstev, vedení města a japonské společnosti MEAC, i středočeský radní pro oblast dopravy František Petrtýl. „Společnost  Mitsubishi Electric Corporation přinese do Středočeského kraje nejen další pracovní místa, díky nové investici se zvýší počet zaměstnanců minimálně o čtyři...
Projekt Evropské Serengeti, díky kterému může po stovkách let veřejnost opět sledovat původní středočeskou krajinu, dostane podle rozhodnutí radních dotaci v maximální výši dva miliony korun. Za většinu z této částky se pořídí technika určená především pro přepravu zvířat.   Rezervace s názvem Evropské Serengeti vznikla před čtyřmi lety a v průběhu tří etap se rozrostla do dnešní podoby. Jejími hlavními obyvateli jsou zubři, koně a pratuři, tedy tři zástupci velkých kopytníků,...
Podle Memoranda by měla společnost Valeo Autoklimatizace investovat do areálu bývalého letiště Milovice – Boží Dar v následujících 10 letech 100 milionů korun. Na testovacím polygonu má ve spolupráci s tuzemskými technickými univerzitami vzniknout rozsáhlé zázemí pro testovací inženýry a techniky. Nové zaměstnání by zde mohly najít desítky lidí.   „Kraj oceňuje rozhodnutí skupiny Valeo investovat v Milovicích. Společnost je významným zaměstnavatelem středočeského regionu,...
Valeo rozšiřuje svou činnost v České republice. Vybuduje v Rakovníku nový výrobní závod pro produkci ovládacích panelů a senzorů do asistenčních systémů vozidel. Továrna bude mít 11 000 m2 výrobních prostor a 2 300 m2 kancelářských prostor. Očekává se, že do provozu bude uveden v prvním čtvrtletí roku 2019. Valeo do nového výrobního závodu investuje 880 milionů korun. Na 25 výrobních linkách bude ročně vznikat více než 15 milionů ultrazvukových senzorů a 7 milionů kamer, což jsou...
Memorandum, které v pondělí 27. srpna 2018 schválilo krajské zastupitelstvo, předpokládá spolupráci mezi Středočeským krajem, městem Milovice a společností Valeo Autoklimatizace. Z areálu bývalého letiště Milovice – Boží Dar by se měl stát pokročilý testovací polygon. „Oceňujeme rozhodnutí skupiny Valeo investovat v Milovicích. Společnost přináší technologie s vysokou přidanou hodnotou. Tímto způsobem by mělo dojít k rozvoji zaostalé oblasti bývalého vojenského výcvikového prostoru...
Společnost GE Aviation Czech a Středočeský kraj podepsaly ve čtvrtek 31. května 2018 dohodu o společném záměru nalézt vhodnou lokalitu pro novou centrálu turbovrtulových motorů GE ve Středočeském kraji. Spolupráce v podobě uzavřeného memoranda potrvá do roku 2020. Společnost vytvořila seznam několika vhodných lokalit, které v současné době za podpory Středočeského kraje a vládní Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhodnocuje. Investiční smlouvu o vybudování nové...
K tomu, aby Středočeský kraj splňoval všechny parametry moderního regionu, mu budou pomáhat vědecké a odborné kapacity Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Hejtmanka kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011) a rektor ČVUT Vojtěch Petráček dnes podepsali memorandum, které možnou spolupráci definuje. Měla by týkat například poradenské a konzultační činnosti v oblasti ICT, informačních strategií, práce s daty, dopravní obslužnosti, dopravních staveb a projektů Smart (Smart...
Unikátní vakcína pro léčbu infekčních onemocnění, historicky první zdokumentování vývoje zubu, které může pomoci v boji proti rakovině nebo revoluční objev organismu, jenž zcela postrádá zdroj energie. I takové jsou aktuální výsledky vědeckých týmů z centra BIOCEV ve Vestci u Prahy. Za přítomnosti mnoha významných tuzemských i zahraničních hostů ze světa vědy a politické reprezentace byl ve čtvrtek 16. června oficiálně zahájen jeho plný provoz. Biotechnologické a biomedicínské...
Dne 28.4.2016 uzavřel Středočeský kraj s Akademií věd České republiky smlouvu o  spolupráci. Účelem této smlouvy je vytvoření rámce pro vznik užších všestranných vazem mezi Akademií věd České republiky a Středočeským krajem.    Akademie věd ČR i Středočeský kraj budou podporovat spolupráci ve výzkumu a vývoji v oblastech věd o živé a neživé přírodě, sociálních a humanitních vědách s možností využití zpětné vazby při ověřování vědeckých poznatků při jejich...
V Dolních Břežanech u Prahy byla v pondělí 19. října slavnostně dokončena výstavba laserového centra ELI Beamlines. Projekt Extreme Light Infrastructure (ELI) je součástí evropského plánu na vybudování nové generace velkých výzkumných zařízení vybraných Evropským strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury. Hlavním cílem ELI je vybudování nejmodernějšího laserového zařízení na světě. V něm budou realizovány výzkumné a aplikační projekty zahrnující interakci světla s hmotou na...
Řešení dopravního napojení území „STAR", na němž se ve středních Čechách u Dolních Břežan nacházejí výzkumná centra ELI, Biocev a HiLase, na D linku pražského metra v Písnici, odsouhlasili v pondělí 29. června 2015 krajští radní. „Studii na vyřešení dopravního propojení jednotlivých objektů vědeckého areálu a jejich dalšího napojení na budoucí trasu pražského metra v Písnici, tj. linku D, nechaly zpracovat obce Vestec, Dolní Břežany a Zlatníky-Hodkovice. Předaly nám...
 Informovat o stěžejních finančních nástrojích podpory podnikání z veřejného a soukromého sektoru a představit nástroje potřebné k rozvoji podnikání v českém i mezinárodním prostředí si dala za cíl konference s názvem „Financování rozvoje firmy jako účinný nástroj podpory podnikání", kterou 22. května 2014 organizovalo Technologické centrum AV ČR v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network ve spolupráci se Středočeským krajem pod záštitou Ministerstva...
Praha 14. 11. 2013 - Spolupráci Středočeského kraje a Technologického centra Akademie věd České Republiky stvrdil podpis Memoranda o spolupráci dne 14. listopadu 2013, který se uskutečnil v prostorách Krajského úřadu v Praze za přítomnosti středočeského hejtmana Josefa Řiháka a členů vedení Technologického centra AV ČR. „Cílem navázání spolupráce Středočeského kraje a Technologického centra AV ČR bude zvýšení efektivity a další rozšiřování spektra zajišťovaných aktivit a...
Za přítomnosti předsedy vlády ČR Jiřího Rusnoka dnes proběhlo slavnostní poklepání na základní kámen centra BIOCEV, které oficiálně započalo výstavbu nového vědeckého centra ve Vestci. Bezmála 25.500 m2 nových laboratoří a dalších pracovních prostor pojme v budoucnu na 600 zaměstnanců, z toho 450 vědeckých pracovníků včetně téměř dvou stovek studentů magisterských a doktorských programů 1. lékařské fakulty a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. BIOCEV letos v říjnu...
Středočeský kraj „Evropským regionem budoucnosti 2012/2013". Podle srovnání prestižního britského investičního časopisu fDi Magazine „Evropská města a regiony budoucnosti 2012/2013" se Středočeský kraj umístil na předním místě mezi východoevropskými regiony v tom, jak si vede v podpoře přímých zahraničních investic.   Středočeský kraj je třetí za polskými regiony Malopolsko a Opole. V top 10 mezi regiony se umístil také Plzeňský a Pardubický kraj. V tabulkách...
Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Severská obchodní komora ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Kodani, Dánsko – českým podnikatelským fórem, Asociací podniků českého železničního průmyslu (ACRI) a Národním strojírenským klastrem Vás srdečně zvou na seminář "Dánské investice v dopravní infrastruktuře příležitost pro české firmy" dne 12.9.2013 od 10:00 hod. v prostorách Svazu průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, Praha 9, zasedací místnost, 2. patro. Obsahem...