Připravované aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

- 5. Aktualizace ZÚR SK (usnesení zastupitelstva kraje: 029-14/2018/ZK ze dne 25.6.2018)

Kolejové propojení Depa Písnice a Jesenice u Prahy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Aktualizace ZÚR SK (usnesení zastupitelstva kraje: 031-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020)

VRT Poříčany – Světlá n. S. a spojka v úseku VRT - Nymburk