Připravované aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

- 3. Aktualizace ZÚR SK (usnesení zastupitelstva kraje: 153-23/2016/ZK ze dne 28. 6. 2016)

Úplná aktualizace ZÚR SK

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Aktualizace ZÚR SK (usnesení zastupitelstva kraje: 027-09/2017/ZK ze dne 19.9.2017)

Zahnutí záměrů E 14, E15, E17 a E18 z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 a Koridoru pro vedení 400 kV – smyčka z vedení 400 kV

Kočín – Řeporyje do nové elektrické stanice Milín a plochu pro novou elektrickou stanici Milín 400/110 kV

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 5. Aktualizace ZÚR SK (usnesení zastupitelstva kraje: 029-14/2018/ZK ze dne 25.6.2018)

Kolejové propojení Depa Písnice a Jesenice u Prahy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 6. Aktualizace ZÚR SK (usnesení zastupitelstva kraje: 105-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019)

Bezděčínská spojka - železnice Nepřevázka - Mladá Boleslav

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 7. Aktualizace ZÚR SK (usnesení zastupitelstva kraje: 131-21/2019/ZK ze dne 25. 11. 2019)

Vodovod podél D3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Aktualizace ZÚR SK (usnesení zastupitelstva kraje: 120-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020)

Propojení MÚK Kosmonosy a MÚK Bezděčín – chybějící úsek II/610

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Aktualizace ZÚR SK (usnesení zastupitelstva kraje: 031-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020)

VRT Poříčany – Světlá n. S. a spojka v úseku VRT - Nymburk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 10. Aktualizace ZÚR SK (usnesení zastupitelstva kraje: 030-12/2022/ZK ze dne 14.12.2020)

VRT Praha - Lovosice, úsek Praha - hranice kraje

  • Obsah Aktualizace ZÚR SK
  • Obsah Aktualizace ZÚR SK - situace 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 11. Aktualizace ZÚR SK (usnesení zastupitelstva kraje: 023-14/2022/ZK ze dne 14.12.2020)

Vodovod v oblasti Vysoký Chlumec – Petrovice – Chyšky
  • Obsah Aktualizace ZÚR SK
  • Obsah Aktualizace ZÚR SK - situace 

Oznámení veřejného projednání 11. aktualizace ZÚR SK (včetně návrhu dokumentace)