BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

                        

Bratislavský samosprávný kraj se nachází v západní a jihozápadní části Slovenské republiky a svojí rozlohou je nejmenším krajem Slovenska. Z geografického hlediska je poloha kraje velmi výhodná, jelikož leží na historické křižovatce obchodních cest - podunajské a severojižní, tzv. jantarové cestě.

K výrazným rozvojovým faktorům Bratislavského samosprávného kraje patří současná centrální poloha kraje ve středoevropském prostoru, dobrá dopravní dostupnost a plnění funkce mezinárodní křižovatky v silniční a železniční dopravě.

Rozloha: 2 053 km2
 
Hlavní město: Bratislava
Další významná města: Pezinok, Malacky, Senec

 

POLITICKÁ CHARAKTERISTIKA REGIONU:

Orgány samosprávného kraje jsou zastupitelstvo a předseda. Zastupitelstvo se skládá z poslanců, kteří jsou voleni obyvateli kraje v přímých volbách na 4 roky. V čele kraje stojí předseda, který zastupuje kraj navenek. Je rovněž volen na 4 roky obyvateli kraje. Předseda se opírá o místopředsedy, kteří jej zastupují v rozsahu určeném předsedou.

EKONOMIKA A INFRASTRUKTURA:

  • nejvýkonnější region v ekonomice Slovenské republiky
  • mezi nejdůležitější odvětví patří strojírenství, chemický, automobilový, elektrotechnický a potravinářský průmysl
  • nejnižší míra nezaměstnanosti mezi všemi kraji Slovenské republiky
  • růst významu cestovního ruchu - Bratislava jako přirozené turistické centrum kraje

BRATISLAVA:

Bratislavský samosprávný kraj má sídlo v Bratislavě. Ta je zároveň hlavním a největším městem Slovenské republiky. Rozkládá se na obou březích Dunaje, u hranic s Maďarskem a Rakouskem. Výraznou dominantou je Bratislavský hrad se čtyřmi věžemi v rozích a nádvořím uprostřed. Bratislava je rovněž významným kulturním a turistickým centrem.

ODKAZY:

Oficiální stránky Bratislavského samosprávného kraje

Oficiální stránky města Bratislavy