Burgundsko je kraj, kterým prošla francouzská historie. Bylo obýváno již před 90 000 lety. Sídlili zde Galové, kteří po sobě zanechali mnoho památek (Bibracte) stejně jako jejich soupeři Římané (Autun). Nejvíce stop však v burgundské krajině zanechalo umění románské, které se do plné krásy rozvinulo v clunyjských a cisterciáckých klášterech.

Burgundsko je regionem proslulého vína, šneků a bohaté historie, Ne nadarmo je mottem tohoto regionu "L´Art et le plaisir de vivre" - "Radost a umění žít".

Rozloha: 47 784  km2
Počet obyvatel:  (2018)
Hlavní město: Dijon
Další významná města: Beaune, Chalon-sur-Saone, Nevers, Auxerre, Sens

 

POLITICKÁ CHARAKTERISTIKA REGIONU:

Region Burgundsko vznikl v roce 1982 (plné pravomoci má od roku 1986) na historickém území Burgundského vévodství, ale od 1.1.2016 došlo ke spojení a vznikl region Burgundsko-Franche-Comté (fr. Bourgogne-Franche-Comté), který je jedním z 13 metropolitních regionů Francie a tvoří ho 8 departmentů. Správním střediskem regionu je město Dijon.

Samospráva je řízena Regionální radou, která čítá 57 členů volených každých šest let.

Radě předsedá prezidentka Marie-Guite Dufay (PS), zvolená v r.2014,  která reprezentuje region navenek.

EKONOMIKA A INFRASTRUKTURA:

  • důležitým ekonomickým odvětvím je zemědělství, především vinařství a chov masného i mléčného skotu, dále produkce obilnin
  • elektromechanika
  • vynikající infrastruktura, zdejší železniční síť je vůbec nejhustší ve Francii
  • významné jsou též vodní cesty tvořené řekami a umělými kanály, které jsou využívány k přepravě i cestovnímu ruchu
  • 2/3 obchodu jsou realizovány s členskými státy EU, hlavními obchodními partnery jsou Německo, Itálie a Velká Británie

DIJON:

Dijon, historické sídlo burgundských vévodů, je nyní hlavním městem regionu.

Půvabné historické centrum je zachováno v podobě, ve které jej zanechali burgundští vévodové. Ve stínu bílých katedrál se tísní hrázděné domy i paláce šlechty, z nichž největší a nejslavnější je vévodský palác. Tam sídlí Muzeum krásných umění, jehož pokladem jsou hrobky burgundských vévodů.

S Dijonem je úzce spojena hořčice, jejíž výroba zde má dlouhou tradici. I dnes je potravinářský průmysl důležitým ekonomickým odvětvím města. Dále je to farmacie, mechanika a elektronika.

ODKAZY:

Oficiální stránky regionu Burgundsko

Oficiální stránky města Dijonu