Partnerské regiony Středočeského kraje

Středočeský kraj si uvědomuje význam meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá jí velkou důležitost. Proto, již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné pro občany kraje.

První mezinárodní dohodu uzavřel v roce 2001 s francouzským regionem Burgundsko. V roce 2003 následovalo čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím v Polsku a německou spolkovou zemí Porýní-Falc. Tato tzv. síť 4 regionálních partnerů (4-Dohoda) byla v době svého založení prvním projektem, který sdružoval účastníky z členských i kandidátských regionů Evropské unie.

Ještě v témže roce uzavřel kraj také dohodu o spolupráci se švédským regionem Västra Götaland, na jaře roku 2004 pak navázal partnerství s italským regionem Benátsko. V roce 2005 rozšířil Středočeský kraj své mezinárodní aktivity podepsáním dalších dvou dohod o spolupráci, a to s čínskou provincií Sichuan a Mazowieckým vojvodstvím v Polsku. Rok 2012 přinesl Středočeskému kraji uzavření partnerství s ruským regionem Astrachaňská oblast a v roce 2013 byla podepsána dohoda o spolupráci s Bratislavským samosprávným krajem. Partnerské smlouvy podepsal Středočeský kraj i s italským regionem Marche (vypršela v roce 2019) a běloruskou Grodenskou oblastí v roce 2016. Partnerství s Grodenskou oblastí bylo vypovězeno v červnu roku 2021. V roce 2018 byla podepsána dohoda o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím v Polsku, v roce 2019 byla pak podepsána dohoda s Kyjevskou oblastí. 

Spolupráce s evropskými regiony probíhá především v oblasti kultury, školství, sportu, cestovního ruchu a regionálního rozvoje. Pro samosprávu jsou velmi prospěšná setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně zajímavé podněty pro každodenní práci.