Partnerství středočeských a zahraničních měst a obcí (nebo škol)

Středočeský kraj dlouhodobě usiluje o dobré a pro občany kraje užitečné vztahy se zahraničními regiony nejenom v rámci Evropy. Zahraniční spolupráce krajů, ale také měst a obcí je užitečný nástroj, který přispívá k porozumění mezi národy. Konkrétně se tak může dít např. výměnnými pobyty dětí a studentů, cestami hudebních souborů anebo sportovců. Pro samosprávu mohou být přínosné podněty pro každodenní práci. 

Symboly Středočeského kraje – Wikipedie

Středočeský kraj má aktivní spolupráci s několika zahraničními regiony (více informací ZDE). Partnerství ale fungují i na úrovni obcí, resp. měst nebo mohou spolupráci navázat konkrétní instituce (např. školy). Řada středočeských obcí či měst již své partnery v zahraničí má. Pro ty, kteří mají zájem nalézt zahraničního partnera a stojí o spolupráci s obcí, která se nalézá v některém z regionů, s nimiž Středočeský kraj udržuje aktivní vazby, nabízíme možnost využít kontakty a zkušenosti Středočeského kraje. Oddělení zahraniční spolupráce a protokolu Odboru Kancelář hejtmanky je připraveno Vám pomoci s hledáním partnerské obce (či jiné instituce) přímo pro vás. Věříme, že příležitostí, které zahraniční spolupráce přináší, je nespočet.

Pokud máte o spolupráci s obcí z některého partnerského regionu Středočeského kraje zájem, vyplňte, prosíme, formulář "Pro zahájení zahraniční spolupráce obcí SK". Vyplněnou a podepsanou žádost (ke stažení na konci tohoto článku v sekci "Dokumenty ke stažení") zašlete na e-mailovou adresu protokol@kr-s.cz. Postačuje zaslat prostý sken žádosti podepsané v listinné podobě, příp. lze poslat žádost podepsanou s využitím elektronického podpisu. Je také možné zaslat žádost v listinné podobě na adresu: Středočeský kraj, Krajský úřad, Odbor Kancelář hejtmanky, Oddělení zahraniční spolupráce a protokolu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, příp. je možné využít datovou schránku: identifikátor datové schránky Středočeského kraje: keebyyf.  

V případě, že budete potřebovat více informací, můžete kontaktovat pracovníky tohoto oddělení na uvedené e-mailové adrese či telefonicky na čísle 257 280 853.

Poté, co obdržíme vaši žádost o podporu při hledání partnerské obce/města (či např. školy), vás budeme kontaktovat. Následně oslovíme vámi vybraný partnerský region Středočeského kraje se žádostí o pomoc při vytipování pro vás nejvhodnějšího protějšku. S výsledkem vás samozřejmě seznámíme, jakmile budeme mít informace k dispozici. To, zda dojde k navázání partnerství, je pak zcela na vás. Také samotná realizace společných aktivit už je zcela v režii těch obcí/měst, která vstoupí v partnerství. V případě potřeby vám však bude oddělení zahraniční spolupráce a protokolu odboru Kanceláře hejtmanky nadále k dispozici.

Potenciální přínosy zahraniční spolupráce obcí a měst

1. Spolupráce škol: výměnné pobyty studentů, učitelů a sportovců, prohlubování jazykových dovedností občanů

2. Spolupráce v oblasti kultury: výměnné pobyty kulturních těles, sdílení výstav apod.

3. Spolupráce v rámci cestovního ruchu: propagace obce/města v partnerském regionu

4. Sdílení zkušeností samosprávných celků: konzultace postupů ve vybraných otázkách, výměnné pobyty zaměstnanců obecních/městských úřadů

5. Podpora podnikatelského sektoru: propagace regionálních výrobků, podnikatelů a firem v partnerském regionu

6. Věda, výzkum, inovace: výměnné pobyty vědců a odborníků zaměřených na určitou problematiku (např. sdílení zajímavých řešení v rámci smart cities)

7. Spolupráce v sociální oblasti: společné projekty příspěvkových organizací anebo zájezdy klientů poskytovatelů sociálních služeb

8. Spolupráce dalších příspěvkových organizací a institucí (knihovny, městská police, muzea, sportovní kluby aj.)

Dokumenty ke stažení